Transloca 2018: Remiza

Transloca 2018: Remiza

7 lipca zapraszamy na potańcówkę!

 

Międzynarodowy projekt "Transloca" opiera się na zróżnicowanych działaniach artystycznych i zakłada długofalową współpracę skupiającą się na działaniach z zakresu m.in. sztuk wizualnych, tańca i choreografii oraz muzyki.  Pomysł projektu narodził się w maju 2016 roku w hiszpańskiej wiosce Blanca. W siedzibie AADK (Aktuelle Architektur Der Kultur) spotkali się przedstawiciele instytucji kulturalnych z Portugalii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Polski i Szwecji. 

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem była inicjatywa „I am Hungry”, realizowana w ramach „Nocy Filozofów” we fryzyjskim Leeuwarden w 2017 roku. 

W tym roku wspólne działania realizowane są w Katowicach, a jako temat przewodni wybrano Ochotnicze Straże Pożarne oraz funkcjonowanie remiz w przestrzeni społecznej.

 

Od 3 do 7 lipca codziennie artyści pracować będą na terenie OSP Kostuchna (ul. Szarych Szeregów 62), próbując zaktywizować lokalną społeczność. 

Działania podsumowane zostaną 7 lipca o godz. 18 w klubokawiarni Strefa Centralna. Tuż po zapraszamy na potańcówkę! Zagrają dla nas Rube Świnie.

Wstęp wolny

http://bit.ly/Transloca2018


Kolektyw Transloca utworzony został w 2016 r. przez kilka europejskich instytucji kultury, w ty m.in.: AADK (Blanca, Hiszpania), AGORA Colletive (Berlin, Niemcy), MEZZANINE (Porto, Portugalia)
MediaArt Frisland (Leeuwarden, Holandia), KMO (Katowice, Polska).

Transloca zaprasza międzynarodowych artystów, instytucje i społeczności lokalne do angażowania się w projekty, które mają rozpoznawalną strukturę i format, ale nabierają ostatecznego kształtu w różnych miejscach, gdy są aktywowane są pod wpływem lokalnych artystów i aktorów, a więc mieszkańców odwiedzanych wsi i miast.

Celem kolektywu Transloca jest stworzenie przestrzeni do artystycznych badań i eksperymentów poprzez współpracę i rozwój w sztuce. Kolektyw dąży do tego, aby sztuka współczesna była naturalnym, szeroko akceptowanym sposobem refleksji i dyskursu w społeczeństwie.

Zabawna i inspirująca nazwa Transloca wywodzi się z chęci pracy "translokalnej", ponadnarodowej - bezpośredniej, aktywnej współpracy pomiędzy aktorami z różnych obszarów geograficznych w różnych miejscach w Europie. Poprzez praktyczną współpracę poznaje inne kultury i nowych ludzi - mogą to być artyści wszystkich dyscyplin, ludzie współpracujący z instytucjami i firmami, a w idealnym przypadku - także człowiek spotkany np. na ulicy.

 

Powrót