VIII Katowicki Radar Muzyczny

VIII Katowicki Radar Muzyczny

Spotkanie dla osób związanych z branżą muzyczną

[English below]

Zapraszamy na styczniowe spotkanie Katowickiego Radaru Muzycznego, które będzie dotyczyło narzędzi promocji w Internecie takich jak: Soundcloud, Bandcamp, YouTube, Spotify, Tidals.

Odpowiedzi na pytania:

Które narzędzia są najbardziej skuteczne?

Które z nich są warte poświęcenia czasu i/lub pieniędzy?

Które są przydatne, aby dotrzeć do profesjonalistów, a które z nich przyciągają potencjalnych fanów?

Czym się różnią?

O czym trzeba pamiętać, aby sprostać oczekiwaniom mediów, promotorów i fanów?

Czy narzędzia te rozpoznają i chronią twoje prawa?

Udzieli Araceli Tzigane, dyrektor Mapamundi Música.

Kiedy:  22 stycznia, godz. 17.30
Gdzie: sala kameralna 211, Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2).

Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem: natalia.zapala@miasto-ogrodow.eu lub za pomocą formularza http://bit.ly/KatowickiRadarMuzyczny.

Spotkanie zostanie poprowadzone w języki angielskim.

Gość spotkania:

Od 2007 Araceli Sánchez, aka Araceli Tzigane, kieruje Mapamundi Música, agencją zajmującą się zarządzaniem kulturą, której celem jest promowanie i dystrybucja koncertów muzyki światowej i tradycyjnej oraz realizacja projektów kulturalnych i artystycznych. Mapamundi Música jest regionalnym przedstawicielem Kompanii Janusza Prusinowskiego na Półwyspie Iberyjskim i rozwija inicjatywy budujące pomosty między Hiszpanią a Polską poprzez muzykę.

Jest również współzałożycielem inicjatywy radiowej Mundofonías, członkiem założycielem Transglobal World Music Chart i prezesem Asociación para la Difusión de los Estilos (organizacji non-profit, koncentrującej się na rozpowszechnianiu i nauczaniu muzyki tradycyjnej).

Więcej informacji: www.mundimapa.com - www.mundofonias.com - www.transglobalwmc.com - www.asociaciondifusionestilos.com 

 

We invite you to the next meeting of Katowice Music Radar about Internet promotion tools: standing out on an ocean of music.

 

Soundcloud, Bandcamp, YouTube, Spotify, Tidals... dozens of services for dissemination and promotion and millions of artists struggling to stand out in a crowdy ocean of music. Which tools are more effective? Which ones are worth dedicating time and/or money on? Which one/s are useful to reach the professionals and which ones brings you to your potential fans? Are they the same? What do I have to take care of to meet expectations of media, programmers and fans? Do these tools have any complex requirements? Do they recognise and protect your rights? 

This session endeavours to give answer to these and more questions with useful answers for artists, managers and promotors in order to jut out between millions of fishes. 

 

When: 22nd January, at 5 pm
Where: room 211, Katowice City of Gardens, pl. Sejmu Śląskiego 2

 

Guest:

From 2007, Araceli Sánchez, aka Araceli Tzigane, directs Mapamundi Música, cultural management agency dedicated to promote and distribute world and traditional music live shows and produces cultural and artistic projects, specially focused on the roots music from the people. Mapamundi Música is the regional agent of Janusz Prusinowski Kompania for Iberian peninsula and developes initiatives that build bridges between Spain and Poland through music. She is also co-director of the radio initiative Mundofonías, founder member of the Transglobal World Music Chart and president of the Asociación para la Difusión de los Estilos (non-profit organization, focused on traditional music dissemination and teaching). For further info: www.mundimapa.com - www.mundofonias.com - www.transglobalwmc.com - www.asociaciondifusionestilos.com 

Powrót