Alfabet sztuki dziecka

Alfabet sztuki dziecka


Wystawa nawiązująca bezpośrednio do najnowszej publikacji Future Artist pod tym samym tytułem i zarazem stanowiąca odrębny byt artystyczny. 

 

10 grudnia - 31 stycznia 2018
Ściana Sztuki Dziecka

wstęp wolny

 

Wystawa pokazuje zagadnienia opisujące sztukę interesujące z perspektywy dziecka i dorosłego. Wybrane karty Alfabetu na wielkim formacie ukazują pojęcia, symbole i terminy z zakresu historii i teorii sztuki w nawiązaniu do wybranych prac, które powstały w trakcie projektu Future Artist w 2017 roku oraz w odniesieniu do świata wartości. Ekspozycja (podobnie do książki) stara się łączyć w umyśle dzieci obrazy i słowa.

 

Kurator: Ewa Kokot

 


 

"Alfabet Sztuki Dziecka" - publikacja dedykowana dzieciom oraz ich opiekunom powstała z inspiracji Ewy Kokot - pomysłodawczyni i koordynatorki projektu Future Artist.

Autor, redaktor merytoryczny: Ewa Kokot
Autor słownika pojęć: dr hab. Irma Kozina
Projekt i skład: Magdalena Niglus
Wydawca: Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
Nakład: 900 egzemplarzy
ISBN: 978-83-63304-06-5

 

Powrót