BRASSNET

 

Nowy cykl spotkań sieciujących orkiestry dęte


Kultura Dęta - projekt Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów powstał z myślą o orkiestrach dętych, które działały/wciąż działają na terenie naszego województwa. Orkiestry dęte to tradycja będąca wspaniałym świadectwem  kulturowej różnorodności regionu, jego muzykalności, wrażliwości i otwartości na potrzeby społeczne. Orkiestry dęte to szkoła muzyki, koleżeństwa, solidarności, współpracy i bezinteresowności. Czy po latach gwałtownych zmian gospodarczych, społecznych, kulturowych, które wstrząsnęły rzeczywistością małych i dużych miast, a tym samym orkiestr ich muzyka wciąż może być atrakcyjna, potrzebna i użyteczna dla odbiorcy? Kto i dlaczego miałby dziś grać? Dla kogo dzisiaj gramy, czy wolny rynek jest ratunkiem czy przekleństwem, jak widzimy siebie na tle rzeczywistości, czego potrzebujemy i co możemy ofiarować, aby muzyka wciąż grała? Pytań odnośnie współczesnego funkcjonowania orkiestr w kontekście artystycznym, finansowym, społecznym jest wiele. W wielu krajach środowisko orkiestr dętych doskonale radzi sobie organizacyjnie i artystycznie. Powstaje nowy repertuar, nie brakuje chętnych do nauki gry na instrumentach, konkursy i koncerty gromadzą wielotysięczną publiczność gotową kupić bilet. Czy tak samo może być w województwie śląskim, dawnej dętej potędze? 


Zachęcamy muzyków, kapelmistrzów, dyrygentów, organizatorów festiwali, promotorów, kompozytorów do serii dyskusji na te i inne tematy. Gramy w jednej orkiestrze, a każda orkiestra potrzebuje prób.