Muzykogranty

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do drugiej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W drugim naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) czekamy do 20 września 2018 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 5 października 2018 roku.

>>> REGULAMIN

>>> FORMULARZ