Muzykogranty 2017 - II nabór

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, realizując program Miasta Muzyki UNESCO, ogłasza nabór do drugiej w tym roku edycji programu Muzykogranty.

Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie projektów o charakterze non-profit, wpisujących się w ideę Miast Kreatywnych UNESCO.

Program daje szansę na uzyskanie wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców miasta lub organizowany przez podmioty związane z Katowicami.

Projekty mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Łączna pula środków w programie to 200 tys. zł. W drugim naborze rozdysponowana zostanie kwota 100 tys. zł.

Na wnioski w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do 31 sierpnia 2017 roku. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu

Ocena wniosków przez Komisję powołaną zgodnie z Regulaminem nastąpi 19 września 2017 roku.

 

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM MUZYKOGRANTÓW oraz ZAŁĄCZNIKIEM (LISTA MATERIAŁÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUPU NIE DOKONUJE SIĘ W RAMACH WSPARCIA)

Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zachęcamy również do zgłaszania kandydatów do Komisji oceniającej wnioski Muzykograntów. Więcej informacji TUTAJ 
 

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2018