Katowice Street Art AiR

Katowice Street Art AiR

Katowice Street Art AiR jest kontynuacją wydarzenia, które od sześciu lat zmienia pejzaż Katowic, wprowadzając do niego prace najciekawszych przedstawicieli światowego streetartu. Nie przestając prezentować różnych form sztuki ulicy, Katowice Miasto Ogrodów modyfikuje formułę festiwalu.

Katowice Street Art AiR (artist-in-residence) będzie trwał przez cały rok. Siedmiu zaproszonych artystów podczas rezydencji będzie poznawało przestrzeń miasta oraz jego mieszkańców. Spędzając w Katowicach kilka tygodni, artyści będą mieli szansę wybrać miejsce, w którym zrealizują swój projekt i wniknąć w życie miasta, a przede wszystkim w jego lokalną społeczność. W wyniku wizji lokalnych i spotkań powstaną instalacje artystyczne o charakterze site-specific. Liczymy, że obecność artystów sprowokuje też samych mieszkańców do aktywności i wzięcia udziału w realizowanych w ich otoczeniu projektach.

Oprócz dedykowanych konkretnemu miejscu interwencji artystycznych, w ramach wydarzenia odbędą się również wystawy, warsztaty, spotkania z artystami czy Popołudniowy Plener Dźwiękowy przygotowany przez Biuro Dźwięku Katowice.

Kuratorem działań jest katowicka artystka wizualna Matylda Sałajewska.

Katowice Street Art AiR rozpocznie pod koniec marca akcja „Muzeum społeczne” Krzysztofa Żwirblisa, którego miejscem będzie osiedle Paderewskiego. Akcja społeczno-artystyczna tego warszawskiego artysty i kuratora ma na celu integrację mieszkańców i ujawnienie ich kreatywnego potencjału. Jej najważniejszymi elementami jest film poświęcony mieszkańcom oraz tymczasowa wystawa złożona z wypożyczonych od nich obiektów. Akcja opiera się na założeniu, że każdy z nas jest „osobistym muzeum", ma swoją historię, związane z nią pamiątki oraz pasje. Realizacja filmu służy też budowaniu zaufania między artystą a mieszkańcami, którzy wypożyczają potem swoje pamiątki, archiwalia, a może i stworzone przez siebie dzieła sztuki na wystawę. Jej częścią będą także prace dzieci powstałe podczas warsztatu plastycznego. Wystawę będzie miała swój wernisaż 1 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 12 na os. Paderewskiego.

W Katowicach swoją rezydencję artystyczną jeszcze w marcu rozpocznie także Michał Frydrych. Absolwent warszawskiej ASP, studiował również na Universität der Künste w Berlinie. Zajmuje się malarstwem jako formą mówienia wizualnymi zdaniami. Tworzy przestrzenie używając języka w formie medium, które pozwala na pojawianie się w nich i znikanie rzeczy, relacji i historii. Interesuje się rzeczywistością jako językiem, pięknem w oku obserwatora, codziennością, rzucaniem cienia, psychodelią, patrzeniem w przestrzeń. Jego wystawy i prace pokazywane były między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Miejsce Projektów Zachęty, Bunkier Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera w San Sebastian.

Pierwsze wizje lokalne artystów już za nami. Cały skład tegorocznej edycji Katowice Street Art AiR ogłoszony zostanie do połowy marca.

Prace w trakcie realizacji:

Rawa Prime Location - Jakub Szczęsny


Rawa Prime Location to projekt Jakuba Szczęsnego mający na celu zwrócenie uwagi na problem zapomnianych rzek i cieków wodnych, które w wyniku rewolucji przemysłowej oraz uprzemysłowienia Polski w XX wieku zostały sprowadzone do roli kanałów odwadniających lub ścieków deszczowych, często znikając z map miast poprzez ukrycie ich pod powierzchnią ulic i placów.
Rawa na części swojego przebiegu w centrum Katowic znikła w wyniku przekrycia twardą nawierzchnią, zwłaszcza pod rynkiem, na którego powierzchni odtworzono płytki kanał udający Rawę, do którego woda trafia z instalacji wodociągowej.
Poza rynkiem, na przebiegu wzdłuż kampusu uniwersyteckiego Rawa jest pogrążonym poniżej poziomu ulicy kanałem, częściowo ujętym w betonowe obrzeża i trawiaste spadki, częściowo całkowicie zabetonowanym.
Dziś niegdysiejsza rzeka stanowi jedynie fragment systemu odwodnienia deszczowego katowickich ulic i, co ciekawe, nie budzi zainteresowania ani władz lokalnych, ani regionalnych, o mieszkańcach Katowic nie wspominając.
Projekt ma przywrócić rzekę do świadomości społeczeństwa poprzez zasugerowanie, że Rawa i jej otoczenie są dobrym adresem do życia (nauki, mieszkania, rozrywki, itd.).
Ucieleśnieniem założenia mówiącego o atrakcyjności Rawy jest Dom Nad Ruczajem, pływająca na Rawie instalacja tymczasowa, która ma przyciągać mieszkańców i użytkowników okolicznych instytucji swoją formą przywodzącą na myśl modernistyczne rezydencje dla aspirującej klasy średniej oraz prawdziwą funkcją: instalacja jest bowiem krytą ławką na pływającym pomoście.
Można na niej (i w jej wnętrzu) zjeść drugie śniadanie, poczytać w czasie deszczu lub poopalać się na pomoście w słoneczny dzień.
W ten sposób otoczony istniejącą naturalną zielenią Dom Nad Ruczajem może wprowadzić Rawę z powrotem na mapę Katowic,
w co gorąco wierzą autor oraz organizatorzy Katowice Street Art Festival 2017.

autor: Jakub Szczęsny

kuratorka: Matylda Sałajewska

produkcja: Katarzyna Stalicka
 

Zapraszamy na  www.katowicestreetartfestival.pl


Na zdjęciu: Mural autorstwa Escifa, ul. Mikusińskiego 5, Katowice Street Art Festival 2012


Na zdjęciu: Peter Fuss, ul. Wincentego Pola, Katowice Street Art Festival 2013


Na zdjęciu: Mural autorstwa SpY'a, ul. Krakowska 148, Katowice Street Art Festival 2013


Na zdjęciu: Mural wykonany przez MOBSTR'a, ul. Lelewela 3, Katowice Street Art Festival 2013


Na zdjęciu: praca Vovy Vorotniov, ul. Morawa 5, Katowice Street Art Festival 2014


Na zdjęciu: Axel Void, ul. Wiosny Ludów 62, Katowice Street Art Festival 2015, fot. W. Radwański

 

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2017