DĘCIAKI – OD ŚWIĘTA!

Koncert finałowy absolwentów Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego

Kiedy: 29 grudnia 2021, godz. 18.00
Gdzie: Facebook Katowice Miasto Ogrodów 

 

Imagine Dragons, Michael Jackson, John Williams, a może Jan Sebastian Bach? Wspólnie z gronem blisko 50 absolwentów Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego pracujemy twórczo nad tym, aby skutecznie umilić Wam zimowy czas przed nadejściem Nowego Roku.

Już 29 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy na stronę facebookową Miasta Ogrodów na transmisję online koncertu finałowego tegorocznych studentów KOUL. Zwyczajowo już zabrzmią instrumenty dęte blaszane i perkusjonalia. Zagrają i 4-latki i… 40-latki!

Koul? COOL!

Z właściwą sobie gracją wystąpią absolwenci dzielnicowego wydziału trąbowo-powietrznego
z Murcek i Załęża w towarzystwie solistów (Jarosław Spałek, Krzysztof Nowakowski) oraz Orkiestry Dętej KWK Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka. A także wcale nie nadęty desant Katowickiej Kliniki Trąbki.

Międzypokoleniowe muzyczne spotkanie stanowić będzie jednocześnie podsumowanie trwającej od września 2021 drugiej odsłony projektu KOUL. Inicjatywa wykorzystuje różne formy ekspresji muzycznej, rozwijając kreatywność i umiejętności twórcze uczestników. Przedsięwzięcie
o charakterze integracyjnym, oparte jest na współdziałaniu różnych grup wiekowych
i społecznych.

Pomimo pandemii wszystkie wydziały Uniwersytetu, w tym lokalne, jak i zamiejscowe (Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach-Murckach oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach-Załężu), ukończyły pełny kurs edukacyjny. Dodatkowym wsparciem muzycznym dla naszych studentów stali się podopieczni zaprzyjaźnionej Katowickiej Kliniki Trąbki, która kształciła zarówno początkujących, jak i zaawansowanych trębaczy. W drugiej odsłonie KOUL wzięło udział blisko 70 uczestników, zrealizowano niemal 130 godzin warsztatów i zaangażowano 30 muzyków orkiestrowych – i to w zaledwie niecałe 4 miesiące!

------------------

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy od roku 2020 stanowi część wieloletniego programu Kultura Dęta, którego celem jest rewitalizacja ruchu górnośląskich orkiestr dętych. Wznowienie zdrowego amatorskiego ruchu muzycznego oraz propagowanie muzyki głównie wśród dzieci (które w naturalny sposób stają się kontynuatorami lokalnych tradycji) jest wyrazem dążenia do przywrócenia orkiestrom funkcji społecznych związanych ze wspólnotami lokalnymi, z których się wywodzą oraz do podjęcia dialogu z tradycją.

Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy:

Rektor: Marlena Hermanowicz (kuratorka projektu)

Dziekan ds. studenckich: Zdzisław Smucerowicz (koordynator projektu)

Wykładowcy:

Jarosław Spałek – trąbka

Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne

W ramach projektu muzykę tworzyć pomagali:

Orkiestra Dęta KWK Knurów

Muzyce dali się ponieść:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach Murckach

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Załężu

 

Katowicka Klinika Trąbki:

Magdalena Bojko – koordynacja organizacyjna

Jarosław Spałek – trąbka