Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w drugim naborze edycji 2018 roku programu Muzykogranty

W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

Na zgłoszenia czekamy do 10 września. Komisja będzie obradować 28 września o godz. 10.00
w siedzibie Miasta Ogrodów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularze zgłoszeniowe:

Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

Nabór ekspertów