kod qr i obiekt digitalny

Cyfrowe ogrody

W Mieście Ogrodów w latach 2022-23 realizowany jest projekt „Cyfrowe ogrody” dofinansowany w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury.

„Cyfrowe ogrody” są odpowiedzią na skalę wyzwań, jakie uświadomiła nam pandemia Covid-19 i obecny kryzys migracyjny, spowodowany agresją Rosji na Ukrainę.

Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek dzięki realizacji projektu, przeprowadzi ewaluację posiadanych zasobów sprzętowych i kadrowych we współpracy z tutorem cyfrowym i opracuje kompleksową strategię rozwoju cyfrowej oferty i zwiększania dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Zespół instytucji zostanie przeszkolony adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb, między innymi w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym i komunikacji w takim zespole, czy w pozyskiwaniu i realizacji projektów zewnętrznych.

Dla wyrównania poziomu kadry kilka osób podniesie swoje cyfrowe kompetencje, dzięki uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Doposażenie i zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia kadry w zakresie obsługi nowego sprzętu, umożliwią KMO wejście w nową erę hybrydowej i cyfrowej działalności w zakresie animacji i edukacji kulturalnej, dzięki utworzeniu komórki odpowiedzialnej za obsługę audiowizualną realizowanych wydarzeń.

Rezultaty projektu obejmą zwiększenie dostępności naszej oferty osobom z niepełnosprawnościami (np. za pomocą profesjonalnie nagrywanych tłumaczeń na PJM). Zwiększy się grono odbiorców dzięki szerokiej dystrybucji dobrej jakości nagrań realizowanych działań.

Będziemy też w stanie opatrywać napisami lub hybrydyzować, włączając komponenty cyfrowe, wydarzenia na żywo.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, MKiDN, NCK i flaga Polski