Galeria Pojedyncza

Galeria Pojedyncza

 

Zapraszamy na fanpage FB  / Galeria Pojedyncza
 

Powstała w 2012 roku. Jej pomysłodawcą był Paweł Graja. Od 2015 r. kuratorką galerii jest Grażyna Tereszkiewicz, której program autorski zakłada z jednej strony prezentację dorobku artystycznego młodego pokolenia twórców związanych ze społecznością akademicką i wywodzących się
z regionu Śląska i Zagłębia, z drugiej zaś – konstytuuje płaszczyznę interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń i poglądów na świat i kulturę ponowoczesności.

W Galerii Pojedynczej odbywają się wernisaże indywidualnych pokazów prac artystów, projekcje filmów oraz wykłady prowadzone przez specjalistów związanych z literaturą, teatrem, filozofią, antropologią kultury, naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Mają one charakter kameralny, stając się przyczynkiem do spotkania i dyskusji nad związkami sztuki z innymi dziedzinami nauki oraz
z otaczającą rzeczywistością społeczną. 

Galeria czynna od wtorku do niedzieli, od godz. 11-19

Lokalizacja: partner budynku KMO
Kurator: Grażyna Tereszkiewicz, grazyna.tereszkiewicz@miasto-ogrodow.eu

FB @GaleriaPojedyncza