Pomarańczowa okładka aplikacji w wersji książkowej z napisem Play! Play! Play! Play!

Let’s Play!

Aplikacje przeczytacie tutaj:

Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia starają się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 pod hasłem Play! Play! to zaproszenie do ponownego odkrycia, że kultura jest niewyczerpanym źródłem energii i pozytywnych emocji. Niezbędną częścią naszego życia, dzięki której jesteśmy w pełni ludźmi. Play! to okazja do wspólnego przeżywania, ale i tworzenia. Chcemy włączyć do gry jak najwięcej mieszkanek i mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bo regułą Play! jest współdziałanie. Tylko tak osiągniemy jeden z naszych celów – lepsze relacje międzyludzkie, poprawę społecznego zaufania, większą integracją mieszkanek
i mieszkańców Metropolii. Naszym polem gry będzie cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Play! pomoże nam ją lepiej poznać, zrozumieć i dostosować do oczekiwań mieszkanek
i mieszkańców. Play! spełni się tylko, gdy przestrzegamy zasad fair play. Dlatego nasza kandydatura opiera się na zasadach dostępności i równego traktowania. Play! to wreszcie atrakcyjny program działań. Wykorzystujący najmocniejsze atuty Katowic i GZM, w tym intensywne życie muzyczne czy twórczość amatorską. Otwarty na zjawiska do tej pory marginalizowane, jak choćby kultura gier wideo.

Let’s Play! 

Aplikacja w języku polskim i angielskim dostępna na stronie katowicegzm2029.eu [link otworzy się w nowym oknie]