Dofinansowano z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych

Zadania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2023 roku.

FUTURE ARTIST – wspólnota sztuki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 55 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 85 000,00 zł

Opis:

„FUTURE ARTIST” to projekt realizowany od wielu lat. Powstał w 2010 roku i stawia sobie za cel edukację poprzez sztukę. W 2023 roku działania edukacyjne realizowane są pod hasłem „wspólnota sztuki”. Naszym punktem odniesienia będą:
- działania grup artystów w Katowicach i w Polsce;
- praktyki artystyczne w sztuce polskiej XX i XXI wieku.
Będziemy starać się budować i wzmacniać więzi uczestników szczególnie w czasach niepewności i wojny. Chcemy zapewnić odbiór sztuki osobom w każdym wieku (a w szczególności tym z utrudnionym dostępem do kultury). Chcemy sprzyjać twórczości własnej uczestników. Podjęte zostaną takie działania, jak m.in.:
- warsztaty w galeriach artystycznych;
- wystawy prac uczestników zajęć;
- akcje w przestrzeni miasta;
- wycieczki po galeriach sztuki;
- wspólna wycieczka na finał.
Prezentacja prac uczestników na wystawie w galerii Ściana Sztuki Dziecka stanowić będzie ważny element umacniania więzi grupowej. To też ważny wkład do oferty galerii sztuki na Śląsku.
Działania poprowadzą doświadczeni artyści i nauczyciele-edukatorzy.
Chcemy, aby w ramach projektu współdziałali ze sobą nie tylko sami uczestnicy, ale i instytucje kultury, pracownie artystyczne oraz placówki oświatowe na Śląsku i w Polsce.

Przejdź na podstronę projektu [link otworzy się w nowym oknie]

 

Flaga RP, Godło RP, MKiDN, NCK