Dofinansowano z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych

Zadania realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2023 roku.

FUTURE ARTIST – wspólnota sztuki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Edukacja kulturalna” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wartość dofinansowania: 55 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 85 000,00 zł

Opis:

„FUTURE ARTIST” to projekt realizowany od wielu lat. Powstał w 2010 roku i stawia sobie za cel edukację poprzez sztukę. W 2023 roku działania edukacyjne realizowane są pod hasłem „wspólnota sztuki”. Naszym punktem odniesienia będą:
- działania grup artystów w Katowicach i w Polsce;
- praktyki artystyczne w sztuce polskiej XX i XXI wieku.
Będziemy starać się budować i wzmacniać więzi uczestników szczególnie w czasach niepewności i wojny. Chcemy zapewnić odbiór sztuki osobom w każdym wieku (a w szczególności tym z utrudnionym dostępem do kultury). Chcemy sprzyjać twórczości własnej uczestników. Podjęte zostaną takie działania, jak m.in.:
- warsztaty w galeriach artystycznych;
- wystawy prac uczestników zajęć;
- akcje w przestrzeni miasta;
- wycieczki po galeriach sztuki;
- wspólna wycieczka na finał.
Prezentacja prac uczestników na wystawie w galerii Ściana Sztuki Dziecka stanowić będzie ważny element umacniania więzi grupowej. To też ważny wkład do oferty galerii sztuki na Śląsku.
Działania poprowadzą doświadczeni artyści i nauczyciele-edukatorzy.
Chcemy, aby w ramach projektu współdziałali ze sobą nie tylko sami uczestnicy, ale i instytucje kultury, pracownie artystyczne oraz placówki oświatowe na Śląsku i w Polsce.

Przejdź na podstronę projektu Future Artist [link otworzy się w nowym oknie]


33. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MŁODYCH LAUREATÓW KONKURSÓW MUZYCZNYCH

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wartość dofinansowania: 90 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 181 000,00 zł

33. Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych nawiązuje do jego ponad 30-letniej tradycji i obecności na scenie polskiego życia muzycznego, na której wypracował sobie pozycję docenianego projektu o wysokiej wartości artystycznej, skupionego na promocji wybitnych młodych artystów, muzyki polskiej, ukazywaniu wyjątkowych kreacji i budowaniu relacji z publicznością rozumianej jako audience development. Skutecznym i sprawdzonym w naszej codziennej działalności narzędziem dla osiągnięcia autentycznej interakcji z publicznością w każdym wieku, budzenia smaku estetycznego, uczenia rozumienia języka muzyki są występy najlepszych młodych artystów, gwarantujące niejednokrotnie najwyższy poziom wykonawczy oraz szerokie spektrum repertuarowe, posiadające ogromną siłę oddziaływania na publiczność i stymulujące zdobywanie nowych kompetencji estetycznych. Spełniają się też znakomicie jako czynnik integrujący różne grupy społeczne i wiekowe. Te konteksty określają najważniejsze wartości festiwalu i sprawiają, że pomimo swojej wielowątkowości programowej posiada on wyrazisty i czytelny wizerunek artystyczny.
W tegorocznej edycji festiwalu młodym solistom towarzyszyć będą aż 4 orkiestry: NUSO z Charkowa i Radomska Orkiestra Kameralna pod batutą Jurka Dybała, Orkiestra Kameralna ARCHETTI prowadzona przez Macieja Tomasiewicza oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Łukasza Ksobiraja. Wystąpią laureaci następujących konkursów: wokalnych – im. Ady Sari i Ars et Gloria, Konkursu ARD Monachium, Konkursu Organowego im. Petra Ebena w Opawie, Ogólnopolskiego Konkursu Młodego Skrzypka. Oprócz solistów zaprezentują się zespoły kameralne: z udziałem saksofonistów – duet z fortepianem oraz kwartet i oktet saksofonowy, a także smyczkowe Tansman Trio (skrzypce, altówka, wiolonczela).

Przejdź na podstronę Festiwalu [link otworzy się w nowym oknie]

 

 

Flaga RP, Godło RP, MKiDN, NCK