Konsultacje metropolitalne
esk 2029 konsultacje metropolitalne

Konsultacje metropolitalne

Europejska Stolica Kultury 2029

W związku ze staraniami miasta Katowice wraz z miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące podregionów katowickiego, sosnowieckiego, bytomskiego, gliwickiego i tyskiego.

 

Podregion gliwicki:

Kiedy: 4 kwietnia 2023, godz. 17.00 – 19.00
Gdzie: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Współorganizator: Muzeum w Gliwicach

Podregion sosnowiecki:

Kiedy: 5 kwietnia 2023, godz. 17.00 – 19.00
Gdzie: Energetyczne Centrum Kultury, Będzińska 65
Współorganizator: Miejski Klub Kiepury

Podregion bytomski:

Kiedy: 12 kwietnia 19 kwietnia 2023, godz. 17.00 - 19.00
Gdzie: Bytomskie Centrum Kultury
Współorganizator: Bytomskie Centrum Kultury

Podregion katowicki:

Kiedy: 13 kwietnia 2023, godz. 17.00 – 19.00
Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów

Podregion tyski:

Kiedy: 17 kwietnia 2023, godz. 17.00 – 19.00
Gdzie: Muzeum Miejskie w Tychach
Współorganizator: Muzeum Miejskie w Tychach

Program Europejskiej Stolicy Kultury jest w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców i mieszkanek, i dlatego kluczowym założeniem na każdym etapie jego tworzenia i realizacji jest partycypacyjność.

Jednym z pierwszych elementów tego procesu będą spotkania konsultacyjne we wszystkich podregionach GZM. Chcemy rozpocząć dialog z przedstawicielami i przedstawicielkami szeroko rozumianego sektora kultury z całego obszaru Metropolii. 

Celem spotkania jest poznanie opinii środowisk kreatywnych poszczególnych podregionów GZM oraz próba zaprojektowania modelu współpracy na linii podregiony – GZM dla kultury, co ma znaleźć swoje odzwierciedlenie w części programowej aplikacji do konkursu o tytuł ESK. Zależy nam na głosie środowiska wpływającego na oblicze sektora kultury dlatego, że kandydatura swoim programem ma obejmować 41 gmin wchodzących w skład GZM i chcielibyśmy, by program ten był efektem aktywnej z nimi współpracy.

Drugim elementem będą pogłębione badania wśród mieszkańców i mieszkanek, które będą trwały do końca 2023 roku.

Swoim zasięgiem badanie to ma obejmować takie kwestie jak:

  • ● uczestnictwo i nie uczestnictwo w kulturze,
  • ● kondycja sektora kultury,
  • ● kultura w dobie cyfrowej,
  • ● kulturalna lokalna i kultura centralna.

W ten sposób nie tylko poznamy potrzeby tych, którzy biorą udział w życiu kulturalnym lub je tworzą. Równie ważni będą ci, którzy w nim nie uczestniczą. 

Kandydatura w wymiarze artystycznym ma w pełni wykorzystać regionalny potencjał. Ale obok wymiaru artystycznego kandydatura Katowic i Metropolii będzie miała równie silny aspekt społeczny. Będzie oparta o przekonanie, że poprzez działania kulturalne możemy pogłębiać spójność społeczną.

Ważnym założeniem obydwu komponentów jest uniwersalność. Spotkania w podregionach stworzą szansę na bliższą współpracę i zsieciowanie, również poza kontekstem ESK. Wyniki badań zostaną wykorzystane w aplikacji do konkursu ESK, ale przede wszystkim mają służyć przez kolejne lata szerokiemu gronu interesariuszy: instytucjom kultury, animatorom i animatorkom kultury czy decydentom i decydentkom do podejmowania decyzji w zakresie polityk kulturalnych na terenie GZM.

Na konsultacje obowiązują zapisyFormularz zapisów na konsultacje [Link otworzy się w nowym oknie]
W przypadku wyczerpania miejsc – planowane są dodatkowe terminy.

Kontakt: badania[at]miasto-ogrodow.eu


Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

logo GZM

Powrót