Ogłoszenie rekrutacyjne
dekoracja

Ogłoszenie rekrutacyjne

Dołącz do naszego zespołu!

Szanowni Państwo, Katowice Miasto Ogrodów poszukuje osoby do pracy na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac.

Do obowiązków zatrudnionej na tym stanowisku osoby należeć będzie na początek głównie obsługa umów cywilno-prawnych oraz kadr.

Praca w centrum Katowic.

Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok.

Mile widziana znajomość programu enova365

Więcej informacji udzielamy mailowo. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV* na adres: lilianna.dlugosz[at]miasto-ogrodow.eu (w temacie maila prosimy o podanie nazwy stanowiska).

*Prosimy pamiętać o zawarciu w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą instytucję w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko.


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (na podstawie przepisów Kodeksu Pracy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda kandydata zamieszczona w CV).
5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.  
6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
• sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
• usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO), 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji; również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok, o ile kandydat wyraził na to odrębną zgodę 
w CV.                               

Powrót