Santiago!
dekoracja

Santiago!

237. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

Kiedy: 22 lipca 2023

Gdzie: trasa całodzienna z Sączowa do Miasteczka Śląskiego

Kierownictwo zamieszania i manipulacja chaosem: Paweł Graja

Dojazd z Katowic: godz. 8.25, przystanek ZTM Sokolska (2) – M11 (kier. Siedliska Cargo)

Zbiórka: godz. 9.30, przystanek ZTM Sączów Kościół

Tym razem od początku sporo zwiedzania już w zagłębiowskiej ziemi, choć z silnym odniesieniem do ziem hiszpańskich, ze szczególnym Galicji uwzględnieniem...

A potem wędrówka poprzez zagłębiowskie Ziemie Utracone, następnie pewien most na rzece oraz pewną zalaną w środku lasu kopalnię do Miasteczka Śląskiego. Kto wie... Może nawet w poszukiwaniu kwiatu lotosu...

Dostępność: działanie w plenerze, poza głównymi drogami, poza szlakiem.

Udział bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. Uczestnicy szwendania biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i proszeni są o zachowanie stosownych środków bezpieczeństwa

Ważne! Potraktujmy ten i inne spacery cyklu jako okazję do oderwania się od smartfonów, które mocno zawężają naszą percepcję rzeczywistości i umiejętność orientacji w terenie. Zakazać nie możemy, ale prosimy o rozważne korzystanie z nawigacji GPS tudzież innych aplikacji mobilnych.

Powrót