Kongres Metropolia Kultury
kongres metropolia kultury

Kongres Metropolia Kultury

Zarejestruj się na kongres.katowicegzm2029.eu/

Zapraszamy na Kongres „Metropolia Kultury”. W ramach tego bezpłatnego wydarzenia możecie wziąć udział w debatach, warsztatach, wykładach, zaangażować się w pracę w grupach projektowych. Nie zabraknie także licznych wydarzeń towarzyszących. 

Kiedy: 19 i 20 października 2023

Gdzie: Sosnowiec – różne lokalizacje

PEŁEN PROGRAM WYDARZENIA I ZAPISY [link otworzy się w nowym oknie]

 

 

Kongres „Metropolia Kultury” to spotkanie praktyków, działaczek, reprezentantów i reprezentantek instytucji, środowiska NGO i indywidualnych kulturalników i kulturalniczek, które stanowić będzie szansę na dzielenie się doświadczeniami, a także na konstruktywną krytykę i formułowanie postulatów - jak zmieniać sektor kultury na lepsze.

Wydarzenie będzie dla sektora kultury platformą wymiany praktyk, szansą na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz możliwością nawiązania kontaktów i współpracy. 

Naszą intencją jako organizatorów, jest danie uczestnikom i uczestniczkom możliwości i przestrzeni do wspólnego projektowania wizji możliwie najlepszych rozwiązań w zakresie polityki kulturalnej w Metropolii.

Do udziału w Kongresie zapraszamy osoby reprezentujące sektor kultury z Metropolii i spoza niej.

To wydarzenie dla pracowników i pracowniczek instytucji, organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu i osób działających w sposób nieformalny. Dla osób organizujących, działających, tworzących i popularyzujących kulturę - zarówno doświadczonych profesjonalistów i profesjonalistek, jak i osób na początku swojej zawodowej drogi. Głosy różnych środowisk pozwolą nam lepiej zdefiniować aktualne potrzeby, bieżące bolączki, ale też poznać wizje, cele i dążenia podmiotów kultury.

Na kongres złożą się:

  • – dwie debaty główne - pierwsza poświęcona konkursowi Europejska Stolica Kultury, druga polityce kulturalnej w Metropolii, 
  • – debaty tematyczne - poświęcone m.in. nieobecnym w kulturze, relacjom kultury i oświaty, działaniom z uchodźcami i migrantami, pracy z historią lokalną, sponsoringowi i crowdfundingowi w kulturze, bibliotekom jako miejscom aktywności społecznej,
  • – wykłady na temat inkluzywnego projektowania, niestandardowego marketingu, skutecznej komunikacji czy miastotwórczej roli kultury,
  • – warsztaty i praca w grupach projektowych, których uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej o: ekologii w działaniach kulturalnych, mapowaniu środków na działalność, zagranicznych grantach na kulturę, badaniu trendów, diagnozowaniu odbiorców, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i otwartych zasobów w kulturze czy partycypacyjnych modelach biznesowych. 

Nie zabraknie także wystawców, rozmów kuluarowych i działań towarzyszących. 

Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednak należy się zarejestrować wybierając najbardziej interesujące punkty programu (REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTANIE OTWARTA WKRÓTCE).

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia będą mogli na nie dotrzeć darmową komunikacją – środkami transportu Zarządu Transportu Metropolitalnego.


Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje nad aplikacją Katowic i GZM do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. 

Kongres „Metropolia Kultury” jest częścią tego procesu i okazją, by środowisko kreatywne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogło się spotkać i wspólnie debatować nad przyszłością kultury w regionie.


Organizatorzy: Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Biuro ESK – KTW GZM 2029 (Katowice Miasto Ogrodów), Miejski Klub im. Jana Kiepury

Współorganizatorzy: MBP Sosnowiec / Zagłębiowska Mediateka, Teatr Zagłębia, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Przystanek Otwartej Kultury, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Partner logistyczny: Zarząd Transportu Metropolitalnego


katowicegzm2029.eu [link otworzy się w nowym oknie]

Kongres na Facebooku [link otworzy się w nowym oknie]

Powrót