Znaczone

Znaczone

Wystawa prac Rafała Łuszczewskiego

GALERIA PUSTA


Rafał Łuszczewski
Znaczone


Katarzyna Łata / kuratorka wystawy


Kiedy: 23 lutego - 7 kwietnia 2024, na wernisaż zapraszamy 22 lutego o godz. 18.00 
Gdzie: Galeria PUSTA 

„Znamiona ekspresjonizmu”

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to wydawało się, że w plastyce „powiedziano już wszystko”, że sztuka już na zawsze stanie się wdzięcznym tematem rozmów egzaltowanych bywalczyń salonów, zakochanych bezrozumnie w artystach – pojawiła się ekspresja. Ekspresja „młodych dzikich”, pojmowana na prawach mocnego protestu pokolenia, nonszalancko odrzucającego autorytety, normy estetyczne i skostniałe systemy wartości.

Ekspresja „nowa”, zdecydowanie odmienna od doświadczeń Edwarda Muncha, autora pamiętnego „Krzyku” (…). Nowa wobec doświadczeń krakowskiej Grupy „Wprost”, której twórcy traktowali malarstwo jako formę reportażu, pozwalając sobie na chropawość formy, szkicowość, na groteskę, ironię, na otwarty i bezczelny bunt.

Dzisiejsza ekspresja wydaje się czerpać z tego samego źródła, ale przesłanie współczesnego buntu – jest inne. Podczas, gdy pokolenie debiutantów z lat osiemdziesiątych buntowało się przeciwko cenzurze, zakłamaniu w życiu społecznym, pruderii, mieszczańskim obyczajom – współczesny nam „buntownik”, tej miary co Rafał Łuszczewski – podejmuje filozoficzny dyskurs z tradycją i kulturowymi wzorcami zachowań, wyrażając powątpiewanie w sens konwencji, w sens przyjmowania i powtarzania kanonów klasycznego piękna, w potrzebę doskonałości warsztatu, cyzelowania formy, w potrzebę staranności i elegancji przekazu.

Jego głos, rozpisany na kadry wyrazistych obrazów – nie może być już postrzegany w kategorii protestu, czy buntu, jest raczej głosem dojrzałego, silnego psychicznie, ukształtowanego artysty, który postanowił zmierzyć się ze stereotypami kultury masowej, z proponowaną przez media, popkulturową wizją rzeczywistości. (…)

Rafał Łuszczewski to twórca w pełni niezależny, podążający niewdzięczną, trudną drogą, do wyraźnie wytyczonego celu. Celem okazuje się zapis uczuć, wiarygodny zapis emocji, stanu uczuć z konkretnego dnia, konkretnego miejsca i roku.


Fragment tekstu krytycznego autorstwa Małgorzaty Dornej, towarzyszącego wystawie Rafała Łuszczewskiego w Galerii BWA w Pile, w roku 2015.

 

Rafał Łuszczewski (1969) jest absolwentem PWSSP w Poznaniu. Dyplom uzyskał z malarstwa
w roku 1995 w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego. Był współzałożycielem (1990) grupy
„Wspaniali i Lubiani”, która wykazywała się dużą aktywnością w latach 1991-1993, głównie
były to działania audio, akcje w przestrzeni miejskiej, perfromance, happening a także
malarstwo i rysunek. Obecnie każdy z artystów Grupy działa solo i wypowiada się w swoim
medium. Rafał Łuszczewski zdecydowanie skupił się na malarstwie. W obrazach dzieli się osobistymi spostrzeżeniami na temat dnia codziennego, refleksją nad współczesnością, przemycając uniwersalną myśl walki dobra ze złem (…). Czyni to w formie, którą można by powiązać z ważnym okresem Nowej Ekspresji. Wywiedziony od szorstkiej, nonszalanckiej techniki, ekspresjonizm Łuszczewskiego zyskał polor i widoczny coraz większy szacunek dla malarskiej tradycji. Obrazy budowane są przez nawarstwienia malarskich personifikacji myślowych skrótów, symboli, którym autor nadaje dodatkowe znaczenia. Całość wyklucza obojętność odbiorcy. Wieloletnie, konsekwentne budowanie własnego malarskiego języka zaowocowało interesującą i wyrazistą osobowością artystyczną. Zaprezentowane obrazy działają świadectwem jednostkowego przeżywania, zapisem osobistych doświadczeń egzystencjalnych z dużą dozą mistycyzmu. Tomasz Czyżewski (z katalogu „UCIELEŚNIENIE”, Kielce – 2014)

Powrót