ABSOLUTY

ABSOLUTY

Wystawa projektu FUTURE ARTIST – kontemplacja sztuki

Kiedy: 15 lutego – 31 marca 2024
Gdzie: Galeria Ściana Sztuki Dziecka
Kuratorka projektu i wystawy: Ewa Kokot
Wstęp wolny

„Fascynuje mnie zmienność dzisiejszego czasu. Płyniemy w czasie ruchem nie jednostajnym, ale przyspieszonym. Charakter tego ruchu ujawnia zmiany rytmem o wiele bardziej częstotliwym, niż było to kiedykolwiek w przeszłości.”

 

Wojciech Fangor*

Wystawa stworzona przez dzieci i młodzież w ramach spotkań zimowych pod nazwą KONTEMPLACJA ABSOLUTU, inspirowanych twórczością Wojciecha Fangora, jest wydarzeniem, które przybliża twórczość jednego z najważniejszych artystów w historii polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Jego sztuka obejmowała różne dziedziny: malarstwo, grafikę, architekturę, rzeźbę, scenografię, instalacje przestrzenne.

Nasz pokaz skupi się na odczuciu malarstwa artysty oraz na poszukiwaniu form koła jako figury doskonałej. Zaprezentujemy pulsujące figury inspirowane dziełami artysty, prace o różnych kompozycjach, tworzone za pomocą technik łączonych, nie tylko malarskich, ale również rzeźbiarskich.

*Źródło cytatu: „Rękopis Wojciecha Fangora. Wojciech Fangor o sobie”, 1990, nr ilustracji:
3474, Archiwum Wojciecha Fangora w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dostęp
(08.02.2024): https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-wojciecha-fangora/3748/157852.

Honorowy patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea
Poland

Powrót