Podziel się dzielnicą: Chorzów II

Podziel się dzielnicą: Chorzów II

Spacer z mieszkańcami


W tym roku poszerzamy projekt „Podziel się dzielnicą” o kolejne miasta Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Już na początku czerwca zaprosimy na spacery mieszkanki i mieszkańców sąsiadującego z Katowicami Chorzowa. Również tu liczymy na ich obecność oraz aktywny udział! Istotą naszych partycypacyjnych spacerów jest poznawanie historii poszczególnych części miasta nie tylko z perspektywy przewodnika, ale również osób tam mieszkających.
Dołączcie zatem do nas i opowiedzcie o tym jak wasze najbliższe otoczenie zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat, a może i dziesięcioleci. Wspólnie odkryjmy postaci i miejsca ważne dla życia dzielnic, a także porozmawiajmy o obszarach istotnych w kontekście historycznym oraz o tych, które aktualnie pełnią role ośrodków życia kulturalnego i społecznego.


Kiedy: 23 czerwca 2024
Start spaceru: godz. 11.00
Przewodnik: Adam Lapski
Miejsce zbiórki: Plac Powstańców Śląskich przy pomniku Powstańca Śląskiego


Udział bezpłatny.
Nabór zakończony.


Chorzów II (tzw. Cwajka) to miejsce, gdzie rodziło się miasto. Obok uruchomionej ponad 220 lat temu huty „Królewska” powstały pierwsze budynki mieszkalne osady Królewska Huta. Dzisiaj możemy zobaczyć jedynie pięć budynków z 1798 r., które są najstarsze w mieście. Tu też powstał pierwszy murowany kościół Ewangelicko-Augsburski im. Elżbiety oraz katolicki pw. św. Barbary,
a przy nich najstarsze założenia cmentarne.
Chorzów II to w większości zabudowa pochodząca z końca XIX i początków XX wieku, składająca się z w przeważającej części z kamienic mieszczańskich oraz robotniczych familoków. Spacer ma nam ukazać robotniczy charakter miasta oraz zmiany jakie nastąpiły na przestrzeni dwóch wieków działalności przemysłu w Chorzowie. Historycy stwierdzają, że gdyby nie wybuch I wojny światowej, to właśnie ta dzielnica pretendowała do miana centrum. Stąd duży plac Mickiewicza, a także wzniesiony w 1907 r. kościół św. Józefa, za którym na tzw. Pniokach powstać miał nowy Chorzów. 
 

Powrót