Borys
Borys

Borys

Wystawa pracy Olgi Bidzińskiej w Galerii Pojedynczej
Wernisaż + spotaknie: 21 VI | 17.30

gość specjalny – Grzegorz Olszański – dr hab. nauk humanistycznych, filolog,
wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego


Praca prezentowana do 17 lipca 2018 r.

Prezentowany na wystawie obraz pt. „Borys” jest częścią nowego cyklu realistycznych portretów męskich. Wszystkie włączone weń prace tematycznie skupiają się na problematyce wyobcowania i wykluczenia osób z uwagi na ich odmienność, fizjonomię, pochodzenie bądź inne preferencje. Artystka wybrała do swojego projektu osoby wywodzące się z zamkniętego i rządzącego się ortodoksyjnymi prawami środowiska, które jest pełne uprzedzeń nie tylko wobec obcych. Portretowani modele przedstawiani są jednak na zasadzie pewnego dysonansu oraz estetycznego kontrastu. Autorka najwyraźniej stara się przemycić i naznaczyć odmienność w ich świecie, którego rodowód jest ukonstytuowany w osiedlowej scenerii wypełnionej akcentami narodowymi. W portrecie „Borys” strategia ta objawia się m.in. poprzez odniesienie do sfery sacrum, reprezentowanej gestem rąk zaczerpniętym z wizerunków chrześcijańskich świętych.


Daria Bidzińska – ur. w 1993 r., obecnie studentka grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się głównie w litografii, malarstwie olejnym, rysunku anatomicznym oraz ilustracji dziecięcej. W swoim cyklu realistycznych i utrzymanych w duchu klasycznym portretów, konfrontuje, bada i obserwuje napięcia w relacji obraz - odbiorca. Oprócz warstwy warsztatowej Istotna jest interakcja między portretowanym a widzem, hipnotyczny kontakt wzrokowy oraz wzajemne naruszanie przestrzeni osobistej. 
Wystawy zbiorowe:
• Międzynardowe Triennale Rysunku Studenckiego 2017 w Katowicach,
• Salon Ilustratorów 2016 w Poznaniu,
• Design. Tomorrow is today w Mediolanie,
• O!Pięknie w ramach projektu ‘Powiększenie’ w Tychach,
• Dialog z cyfrowym cieniem w Częstochowie,
• Studencki obraz roku, galeria Rondo Sztuki oraz DagmaArt w Katowicach,
• Wystawa Pracowni prof. Kazimierza Cieślika w Rondzie Sztuki,
• udział w wystawie stałej Światło historii w Muzeum Śląskim,
• udział w wystawie stałej Z dziejów Katowic w Muzeum Historii Katowic.
Nagrody i wyróżnienia:
• Laureatka Studenckiego Obrazu Roku,
• wyróżnienie honorowe w Grand Prix im. Franciszki Eibisch w Warszawie.
• wyróżnienie w konkursie wydawnictwa Tibum, Bajka o Wiśle.


 

Spotkanie z Grzegorzem Olszańskim: 

„Widzieć – wiedzieć – zobaczyć”

W ostatnim zdaniu swego głośnego eseju-manifestu "Przeciw interpretacji" Susan Sontag napisała: „Zamiast hermeneutyki potrzebujemy erotyki w kontakcie ze sztuką”. Co to znaczy? Jaką rolę w zetknieciu ze sztuką powinna odgrywać erotyka? Czym zawinili jej interpretatorzy? Dlaczego sztuka potrzebuje uzasadnienia swego istnienia? Czemu służy lub przynajmniej może służyć jej interpretacja? Wszystkie te kwestie znajdą swoje rozwinięcie w wystąpieniu dr hab. Grzegorza Olszańskiego.

Grzegorz Olszański – poeta, pracownik naukowy wydziału filologicznego UŚ. W 1999 roku
wydał debiutancki tom wierszy „Tamagotchi w pustym mieszkaniu”, za który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny. W 2002 roku został stypendystą tygodnika „Polityka”. Jest autorem książki poświęconej poezji Ewy Lipskiej „Śmierć udomowiona”, zbioru esejów „Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców” oraz monografii „Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku”. W 2013 roku zbiór wierszy „Starzy nieznajomi” został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii „Książka roku”. Jest szefem działu Muzyka w kwartalniku „Opcje” oraz wicedyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2017 ukazał się tom poetycki „Biały album”.

 

Kurator: Grażyna Tereszkiewicz
 

Powrót