Raport o kulturze w Katowicach
Raport o kulturze w Katowicach

Raport o kulturze w Katowicach

Zapraszamy do lektury pierwszej części raportu

Pierwsza część raportu podsumowująca kilkanaście miesięcy researchu i ankietowania gości katowickich wydarzeń kulturalnych

Jak badać wydarzenia w kulturze (nadmiaru) danych? Czy potrzebujemy do tego nowych narzędzi i metod pracy? Przez kilkanaście miesięcy grupa badaczy miasta, projektantów, programistów i badaczy danych związanych z Medialab Katowice, poznawała ekosystem kultury w Katowicach. Zdobywali dane za pomocą mediów społecznościowych i serwisów online oraz ankietując kilka tysięcy uczestników wydarzeń. W procesie projektowym przetworzyli „surowe” dane w wizualizacje, by zrozumieć skomplikowane procesy rządzące miastem i angażująco opowiedzieć o nich odbiorcom. Czego dowiedzieliśmy się o Katowicach?

Sprawdź w raporcie Kultura w danych. Projekt nie rozstrzygnie wszystkich wątpliwości związanych z rozwojem miasta poprzez kulturę, badacze nie odważali się na sformułowanie jednoznacznych rekomendacji – mimo że istnieje pokusa, by zastąpić spekulacje „twardymi danymi”. Chcemy natomiast dostarczyć danych i narzędzi badawczych, które ułatwią dyskusję i podejmowanie rzeczowych decyzji. W wielu przypadkach obserwacje jedynie zasygnalizują problem, stając się pretekstem do dalszych, bardziej szczegółowych analiz życia kulturalnego w mieście.

Pierwsza część raportu Kultura w danych dostępna TUTAJ

Powrót