Kiedy zamykasz oczy...
Kiedy zamykasz oczy...

Kiedy zamykasz oczy...

Wystawa prac Jowity Bogny Mormul

Gdzie: Galeria 5, Katowice Miasto Ogrodów
Kiedy: 8 listopada do 9 grudnia 2018

Na wernisaż zapraszamy 8 listopada o godz. 18

 

Kiedy zamykasz oczy...
Dźwięki i światła, szumy i kolory... Zarówno promieniowanie optyczne, jak i fale akustyczne są mierzalne, jednak człowiek odbiera je jako strumień subiektywnych wrażeń ciesząc się grą kolorów i barwami dźwięków. Ich potencjalne relacje są bardzo skomplikowane i niejednoznaczne, choć często wydają się subiektywnie oczywiste.
Zmysł wzroku na ogół dominuje w ludzkiej percepcji. Nie trzeba zatykać uszu, żeby dokładniej widzieć, podczas gdy – żeby lepiej słyszeć – często trzeba zamknąć powieki i skupić się na dźwięku. Czy widzenie i słyszenie pozostają w opozycji? Wydaje się, że wręcz przeciwnie: zarówno twórcy muzyczni, jak i twórcy wizualni poszukują i sami kreują liczne skojarzenia, relacje, a nawet schematy potencjalnych zależności i podobieństw. Gdy mówimy o rytmach świateł i cieni, o tonach barwnych, o odcieniach dynamicznych dźwięku, o kompozycji obrazów i utworów muzycznych - świat widzialny i słyszalny spotykają się na poziomie werbalnym. Owo spotkanie wskazuje nie tylko na istniejące związki, ale też na ogromną potrzebę ich tworzenia. Badając relacje obrazy-dźwięki obserwowałam innych ludzi i ich reakcje, gdy oddawali się słuchaniu. Sama zaś wciąż poszukuję własnych kodów śledząc zmienne relacje światła i ciemności, dźwięku i ciszy.
Zapraszam do usłyszenia obrazów, a czasem do zamknięcia oczu i zobaczenia dźwięków.

 

Jowita Bogna Mormul

Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2018 r.). Tworzy w obszarze sztuk wizualnych.  Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydział Malarstwa, 1997 r.; Wydział Grafiki, 1999 r.). Doktor sztuki w dziedzinie sztuk filmowych w zakresie fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2008 r.). 
Stypendystka nagrody im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1996/1997 r.). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1998 r.) i Związku Polskich Artystów Fotografików (2001 r.). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. w Luksemburgu, Rzymie, Wilnie, Skopje, Strasburgu, Budapeszcie, Ohio). 

Powrót