Teatrogranty
Teatrogranty

Teatrogranty

Wyniki 1. naboru


Komisja Konkursowa I konkursu Teatrogranty 2019 w składzie: 
- Marek Szulik /Przewodniczący Komisji/
- Ewa Dąbek-Derda
- Ewa Ciesielska
- Miłosz Markiewicz
- Ludwika Mozgol
w dniu 10 czerwca 2019 roku, wyłoniła zwycięzców i przyznała następujące nagrody: 


I stopnia w wysokości  do 30.000 zł brutto:

Teatrowi Gry i Ludzie - przyznano: 30.000 zł
Stowarzyszeniu Górnośląski Klaster Kreatywny - przyznano: 30.000 zł
Teatrowi Czwarta Scena - przyznano 30.000 zł
Teatrowi Bez Sceny - przyznano 25.000 zł

II stopnia w wysokości do 20.000 zł brutto:

Stowarzyszeniu Living Space Theatre - przyznano 20.000 zł
Fundacji z Pasją - przyznano 20.000 zł
Fundacji Wielki Człowiek - przyznano 15.000 zł
Stowarzyszeniu Artyści Tułacze - przyznano 15.000 zł
Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych - przyznano 15.000 zł


III stopnia w wysokości do 10.000 zł brutto:

nie przyznano


IV stopnia w wysokości do 5.000 zł brutto:

nie przyznano


Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych:

Fundacja Szafa Gra
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

 

Uwaga! Nagrody finansowe zostaną pomniejszone o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PROTOKÓŁ KOMISJI

Powrót