KULTURA(W)DANYCH
KULTURA(W)DANYCH

KULTURA(W)DANYCH

Wyróżnienie Polish Graphic Design Awards dla raportu

 

Chwalimy się!

Miło nam poinformować, że opracowany przez zespół MEDIALAB KATOWICE raport dotyczący katowickiej kultury pod hasłem KULTURA(W)DANYCH został wyróżniony w kategorii Infografika w ramach konkursu Polish Graphic Design Awards

 

Gratulacje dla autorów projektu (Waldemar Węgrzyn, Krzysztof Granek (deploy.pl), Paulina Urbańska, Dawid Górny, Jan Dybała (Atelier S10)) oraz całego zespołu Medialabu.

 

Przez kilkanaście miesięcy w grupie badaczy miasta, programistów, analityków i projektantów poznawaliśmy ekosystem kultury w Katowicach, wykorzystując dizajn jako narzędzie zdobywania i prezentacji wiedzy. Dane pochodziły z mediów społecznościowych, serwisów online oraz od kilku tysięcy uczestników, którzy wzięli udział w zaprojektowanym przez nas badaniu ankietowym.

 

Celem projektu było stworzenie narzędzi umożliwiających analizę życia kulturalnego miasta oraz ułatwiających podejmowanie rzeczowych decyzji organizatorom, decydentom, aktywistom i mieszkańcom. Aby pogodzić wymagania wszystkich grup odbiorców, zrealizowaliśmy wielokanałowy projekt składający się z raportu online opartego o formę wizualizacji danych, serii artykułów i wystawy w przestrzeni instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Projekt nie daje jednoznacznych rekomendacji – liczymy jednak, że stanie się pretekstem do dalszej analizy, a metody i narzędzia powstałe w wyniku naszych działań, uda się zastosować w innych miastach.

Powrót