Muzyka suficka i jej korzenie
Muzyka suficka i jej korzenie

Muzyka suficka i jej korzenie

Katowicki Radar Muzyczny

Kiedy: 4 grudnia 2019, godz. 18
Gdzie: sala 105, Katowice Miasto Ogrodów(pl. Sejmu Śląskiego 2)

 

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia na wykład proszę przesyłać na adres mailowy: mateusz.zegan@miastoogrodow.eu 

 

Spotkanie rozpocznie się krótkim koncertem Wassima Ibrahima z wykorzystaniem tradycyjnego instrumentarium (Oud,Nay, Daf), po czym nastąpi prelekcja połączona z dyskusją.
Prowadzenie : Wassim Ibrahim, Beata Abdallah-Krzepkowska

Muzyka towarzyszy człowiekowi od jego zarania. Wywodzi się ona z pierwotnych ludzkich instynktów i zachowań. W starożytnych świątyniach pełniła funkcję magiczną, będąc nieodłącznym elementem rytuałów i praktyk religijnych. Do dziś jest niezbędnym elementem praktyk religijnych każdej niemal wspólnoty wierzących.

Sufizm, mistyczny nurt islamu, a jednocześnie przez wieki główny nurt tej religii, stanowił dla wierzącego dalszy stopień, po przestrzeganiu zaleceń prawa muzułmańskiego i muzułmańskich reguł dobrego zachowania na drodze do Boga. Nazywany ,,pedagogiką serca”, wyznaczał ścieżkę poznania Boga poprzez ,,oczyszczanie serca”. Istota ludzka jest zwierciadłem, w którym przegląda się Bóg, a życie wierzącego winno polegać na polerowaniu lustra. Celem mistyka był powrót do Jedynej Rzeczywistości i połączenie z Ukochanym.
Zakony sufickie stały się miejscami masowej edukacji duchowej i moralnej wszystkich warstw społeczeństwa. Swoją ogromną popularność zawdzięczały, między innymi, swojej inkluzywności i uniwersalnej duchowości, gdzie ,,wszystko jest Nim” i łatwości z jaką wchłaniały miejscowe tradycje duchowe.
W praktykach mistycznych wielu bractw sufickich muzyka odgrywa rolę nie do przecenienia. Prócz ascezy, medytacji i innych technik oczyszczających, to właśnie muzyka – jej granie i słuchanie, było tym, co miało umożliwiać bezpośrednie obcowanie z Absolutem. Zastosowanie muzyki w sufizmie odpowiada idei tego nurtu religijnego, opartego o bezpośrednie, osobiste doświadczanie Boga. Słuch i muzyka są sposobem otwarcia serca na wiedzę i „boską świadomość”, prowadząc do wewnętrznego objawienia i najwyższej postaci ekstazy. Muzyka może być, wraz z tańcem „pijanym duchem boskiej miłości”, elementem zikru czyli ,,wspominania imienia Boga”, najważniejszego i najbardziej charakterystycznej praktyki oddawania czci Bogu w sufizmie. Niektóre zakony praktykują samā’, ,,słuchanie”, spotkanie mistyków połączone ze słuchaniem muzyki i tańcem. Samā’ stała się obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych i również najbardziej znanych poza środowiskiem sufickim formą muzułmańskiego życia mistycznego, a muzyka suficka jednym z elementów kultur popularnej. Niezwykle bogata i zróżnicowana, czerpiąca z tradycji lokalnych, o korzeniach sięgających starożytnego Wschodu - Sumeru, Babilonu, Egiptu - będzie tematem naszego spotkania.

Dr Beata Abdallah-Krzepkowska
Dr nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, arabistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (instytut Języka Angielskiego, Zakład Orientalistyki I Językoznawstwa Ogólnego), Jej zainteresowania naukowe obejmują język Koranu, współczesny islam, islam w Europie i sufizm. Popularyzatorka wiedzy o islamie I świecie arabskim.

Dr Wassim Ibrahim
Mieszkający w Polsce, a urodzony w Damaszku (Syria) uznany kompozytor, artysta chóru, wykładowca akademicki. Swoją przygodę muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat, grając na flecie i lutni ud. Absolwent High Institute of Music (Wydział Teorii i Kompozycji) w Damaszku (2010). Uzyskał stopień doktora w dziedzinie kompozycji muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach, w różnych krajach i halach koncertowych na całym świecie. Występował też w wielu krajach, grając na lutni ud; między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech, Czechach, Rosji, Maroku, Jordanii, Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie i Syrii.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia od 18:00 do 20:00 w sali 105 w budynku Katowice Miasto Ogrodów.

Powrót