Plac na Glanc 2021 wybrany
Plac na Glanc 2021 wybrany

Plac na Glanc 2021 wybrany

W tym roku rewitalizację przejdzie podwórko przy ul. Ludwika 1,3 – 5 w Bogucicach

Bogucice zostały już wcześniej wybrane jako dzielnica, w której zostanie w tym roku odnowione jedno z podwórek. Projekt Plac na Glanc Bogucice został zgłoszony przez Katowice do programu Partnerska Inicjatywa Miast, gdzie otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 000 zł. Dodatkowe 10 000 zł jako wkład własny pochodzi z budżetu instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Harmonogram programu sprawił, że proces wybór samego podwórka został przyspieszony. Mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, które sprawdzali koordynatorzy Placu na Glanc z Miasta Ogrodów. Instytucja otrzymała wiele ciekawych zgłoszeń od mieszkańców. Wybór mógł paść jednak tylko na jedno miejsce.

Podwórko przy ulicy Ludwika 1,3-5 jest dużą, otwartą przestrzenią, z której korzystają liczni mieszkańcy okolicznych kamienic. Jednocześnie to miejsce mocno zdegradowane, z nawierzchnią w złym stanie, na którym zalega woda deszczowa czy z topniejącego śniegu i pozbawione części rekreacyjnej.

Na rewitalizację przeznaczona jest kwota 100 000 zł. To niemal dwa razy więcej, niż kosztowały dotychczasowe rewitalizacje podwórek w ramach Placu na Glanc.

Projekt realizowany jest w ramach programu Partnerskiej Inicjatywy Miast przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Powrót