WYPATRYWANIE ABSOLUTU
WYPATRYWANIE ABSOLUTU

WYPATRYWANIE ABSOLUTU

Akcja artystyczna Future Artist

Kiedy: 19 i 20 marca 2021

 

Wydarzenie jest częścią projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”/„CreArt.
Network of Cities for Artistic Creation” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej
„Kreatywna Europa".

 

Idea i koordynacja akcji: Ewa Kokot

Artyści i partnerskie lokalizacje:
Anna Krasnodębska-Okręglicka / Pałac Młodzieży w Katowicach
Piotr Lutyński / Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
Tomasz Okręglicki / siedziba Stowarzyszenia „Arteria” w Katowicach
Magdalena Sołtysik / Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach

Cykl działań akcyjnych (malarskich, fotograficznych, rzeźbiarskich i happeningowych) odwołujących się do problematyki uniwersalnych wartości i ufundowanych na przekonaniu, że bycie fragmentem większej całości, daje poczucie harmonii i szczęścia — zaczyna się wówczas zauważać, jak wszystko wokół odradza się i zmienia, a zarazem trwa. W ramach projektu, czterech katowickich artystów oraz dzieci uczestniczące w programie Future Artist, udzielą twórczych odpowiedzi na pytania o to, czym jest wszechświat i nasze w nim miejsce. Swoim działaniem artyści i dzieci pragną przypomnieć nam, że czasem wystarczy spojrzeć w gwiazdy, by nabrać dystansu do rzeczywistości; chcą uzmysłowić kruchość naszego życia w obliczu blisko 14 miliardów lat istnienia wszechświata i wreszcie pragną sprawić, by obserwatorzy akcji ponownie zadali samym sobie pytanie o to, co dla nich jest w życiu ważne, jakie sprawy lepiej odpuścić,
a jakie nadają sens ich istnieniu.

Uwaga! Ze względu na obostrzenia pandemiczne do akcji nie można dołączyć jako uczestnik działań. Zachęcamy natomiast do obserwowania działań artystów i dzieci w czasie trwania projektu, jako publiczność. Działania będą odbywać się m.in. przed siedzibami instytucji będących partnerami projektu. Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu (m.in. 1,5 metra) oraz założenie maseczek zakrywających usta i nos. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

1/ AKCJA ARTYSTYCZNA Z TOMASZEM OKRĘGLICKIM
Czas i miejsce: 19 marca, godz. 9 – 14, siedziba Stowarzyszenia Arteria
Uczestnicy: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Stowarzyszenia Arteria

W ramach działania powstanie instalacja artystyczna nawiązująca do tego, że wszystko co nas otacza jest częścią większej całości. Będzie to wielkoformatowy kolaż złożony z mniejszych, identycznych w kształcie, ułożonych promieniście elementów.

Tomasz Okręglicki – malarz, grafik, pedagog i scenograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, instruktor pracowni artystycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Arteria” w Katowicach.

 

2/ DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE Z MAGDALENĄ SOŁTYSIK
Czas i miejsce: 19 marca, Miejskie Przedszkole nr 35 w Katowicach
Uczestnicy: dzieci przedszkolne z grup starszaków (5-6 letnie)

W ramach zajęć dzieci stworzą kosmiczne statki origami skrywające przesłania dla innych cywilizacji, które następnie zostaną wypuszczone w niebo.

Magdalena Sołtysik – artysta-plastyk, instruktor Polskiego Towarzystwa Origami. Absolwentka
PWSSP w Poznaniu i Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi (Wydział Humanistyczny
–Arteterapia), nauczyciel dyplomowany w Pałacu Młodzieży.
 

3/ AKCJA MALARSKA Z ANNĄ KRASNODĘBSKĄ-OKRĘGLICKĄ
Czas i miejsce: 20 marca, godz. 11 – 14, Pracownia Grafiki / dziedziniec Pałacu Młodzieży w
Katowicach
Uczestnicy: dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach Technik Mieszanych w Pracowni Sztuk
Plastycznych Pałacu Młodzieży w Katowicach

W ramach działania powstanie symboliczna kompozycja malarsko-graficzna przedstawiająca
wszechświat i wzajemne relacje w nim. Akcja ma na celu pokazanie, że „wszystko jest częścią całości i nikt nie jest tzw. samotną wyspą”.

Anna Krasnodębska-Okręglicka – absolwentka wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Filii w Katowicach, pedagog, oligofrenopedagog. Przez ostatnie 10 lat prowadziła interdyscyplinarną Pracownię Artystyczną w Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji, Stowarzyszeniu Arteria, działającym na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 

4/ HOMMAGE À KAZIMIERZ MALEWICZ – PERFORMANS PIOTRA LUTYŃSKIEGO
Czas i miejsce: 20 marca, godz. 13, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

W ramach performansu pt. „Wielowymiarowość” Piotr Lutyński wykona po raz pierwszy dedykowany Kazimierzowi Malewiczowi autorski utwór na skrzypce pt. „Ukryty wymiar” oraz wygłosi wykład o sztuce, nauce, świecie duchowym i ich związkach.

Piotr Lutyński (ur. 1962 r.) — malarz, rzeźbiarz, autor akcji, instalacji, obiektów i rysunków, muzyk.
Ukończył studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Realizuje interdyscyplinarne pokazy dźwiękowo-wizualne, z udziałem zwierząt zestawianych z malarskimi kompozycjami, rzeźbami, poezją i muzyką.

Powrót