4 czerwca dniem wolnym
4 czerwca dniem wolnym

4 czerwca dniem wolnym

dla pracowników KMO

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Katowice Miasto Ogrodów, 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym dla pracowników Katowice Miasto Ogrodów (w zamian za dzień wolny przypadający
1 maja).

W związku z tym, w tym dniu nie będzie działać sekretariat, nie będą też dostępni pracownicy merytoryczni instytucji. 

Galerie pozostają czynne (od godz. 11-19).

Wejściówki na koncert w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny odbierać można na portierni.

Powrót