PSTRĄŻNIKIEM od Wesołej do ujścia i dalej...

PSTRĄŻNIKIEM od Wesołej do ujścia i dalej...

199. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

15.01.2022 / trasa całodzienna

Zbiórka: godz. 9.22 – przystanek ZTM „Wesoła Kopalnia”
Dojazd z Katowic: godz. 8.29 – A672 z przystanku „Katowice Dworzec”

Pstrążnik, zwany dawniej Bletnicą, to sztuczny, uregulowany na całej długości lewobrzeżny dopływ Mlecznej. Celem jego powstania było odwodnienie wyrobisk Kopalni Wesoła.
Spotkamy się na przykopalnianym parkingu. Asfaltem obejdziemy fragment kopalnianego parkanu. Przejdziemy przez teren dawnych osadników, mijając zarastające lasem ruiny.
Aż w rejonie hałdy trafimy do miejsca, gdzie za sprawą pomp Pstrążnik ukazuje się widzialnemu światu...

I potem już nic nie musi być oczywiste... Ani dochodzące suche boczne kanały, polany, na których pasą się jelenie, sarny i daniele czy tajemnicze śródleśne brukselskie bulwary nadbrzeżne... Aż dojdziemy do ujścia Pstrążnika do Mlecznej. Wtedy też rozpoczniemy prawie ośmiokilometrową wędrówkę lasami na powrotny przystanek. Ale to już inna bajka...

Kierownictwo zamieszania: Paweł Graja

Udział bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. Uczestnicy szwendania biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i proszeni są o stosowanie stosownych środków bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnymi obostrzeniami epidemicznymi (COVID-19).

Powrót