Sztoła
Rysunek Pawła Graji przedstawiający symbolicznie trasę szwendania

Sztoła

Zakręcona rzeka

206. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

Kiedy: 23 kwietnia 2022

Zbiórka: godz. 9.30 - parking przy dworcu kolejowym w Bukownie

Dojazd z Katowic: pociąg R 43220 z Katowic (peron II/1) do Kozłowa (w Bukownie o godz. 9.27).

Kierownictwo zamieszania: Paweł Graja

W ostatnich latach kilkakrotnie o różnych roku porach i w rozmaitych układach odwiedzaliśmy rzekę Sztołę. I narażając się na zarzut Borowych Dziadków w temacie kotleta odgrzewania, znów to uczynimy. Powodem będzie kuriozalna zdawałoby się sytuacja - kilka miesięcy temu Sztołę zakręcono, podobnie jak kilka innych okolicznych cieków wodnych... Przejdziemy do źródeł rzeki, a następnie jej suchym korytem do nieczynnego ośrodka wypoczynkowego Leśny Dwór, następnie zaś w rejon przełomu rzeki, stamtąd zaś udamy się do punktu wyjścia. Szwendanie będzie miało charakter pętli, zatem rozważyć można kolektywizowanie się i podjechanie na miejsce zbiórki samochodem...

Udział bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. Uczestnicy szwendania biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, proszeni są o zachowanie stosownych środków bezpieczeństwa i posiadanie ze sobą wody tudzież prowiantu, gwarantującego siły na wędrówkę.

 

Powrót