Summer Lab 2022
Medialab - Summerlab
warsztaty - wykłady - afterparty
capture design
arduino
mapy
machine learning research

Summer Lab 2022

Minifestiwal katowickiego Medialabu

Kiedy: 25 czerwca 2022 r., godz. 10.00 - 23.00

Gdzie: ASP Katowice (warsztaty), Wolno (wykład & afterparty)

Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy

Masz ochotę spróbować swoich sił w interdyscyplinarnym zespole? Chcesz zdobyć nowe kompetencje w wakacyjnej atmosferze? Idea współpracy jest Ci bliska? Zapisz w kalendarzu datę 25.06 i dołącz do grona uczestników i uczestniczek Summer Labu! Przygotowujemy dla Was serię wykładów, warsztatów i afterparty. Przed nami spotkania związane z takimi zagadnieniami jak capture design, arduino, proces projektowy, mapy, machine learning, programowanie czy research.

Do udziału w inicjatywie Medialab zaprasza zarówno osoby początkujące, jak i profesjonalistów i nie stawia ograniczeń związanych z wiekiem czy wykształceniem. Mile widziani są zarówno stali bywalcy Medialabu, jak i osoby, które jeszcze nigdy nie brały udziału w takich spotkaniach. 

Uwaga! Zapisy Medialab przyjmuje TYLKO do 1.06. 2.06 da znać, kto dostał się na warsztaty. 

 

AGENDA:

1/ 10.00 – 18.00

JAK WY­DO­BY­WAĆ DANE Z IN­TER­NE­TU? WPRO­WA­DZE­NIE DO BI­BLIO­TE­KI SCRA­PY

Prowadzenie: Paweł Miech

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników i uczestniczek do tworzenia własnych spiderów w bibliotece Scrapy. Scrapy to biblioteka open source w języku Python. Umożliwia tworzenie programów wydobywających dane z aplikacji i stron internetowych.

Więcej informacji & zapisy TUTAJ.

Event FB TUTAJ.

 

2/ 10.00 – 18.00

IT’S ALIVE! MO­TION CAP­TU­RE W ANI­MA­CJI

Prowadzenie: Michał Rodziński

Dowiesz się między innymi jak nagrywać ruch postaci, jak obrabiać pozyskane dane, jak podpinać animacje pod postać 3d oraz jak mixować ze sobą różne sekwencje ruchu. 

Więcej informacji & zapisy TUTAJ.

Event FB TUTAJ.

 

3/ 10.00 – 18.00

EKS­PLO­RO­WA­NIE PO­PRZEZ WI­ZU­ALI­ZO­WA­NIE. PRZE­TWA­RZA­NIE DA­NYCH DLA PO­CZĄT­KU­JĄ­CYCH

Prowadzenie: Ania Kopaczewska

Wizualizacja danych pomaga w zrozumieniu skomplikowanych zjawisk i procesów. Może służyć jako narzędzie pomocne w analizie i badaniach, jak i stać się docelowym sposobem prezentacji informacji.

Na zajęciach zostaną zaprezentowane podstawowe zasady pracy z danymi, narzędzia służące do ich obróbki i podstawowej interpretacji graficznej.

Więcej informacji & zapisy TUTAJ.

Event FB TUTAJ

 

4/ 10.00 – 18.00

NIE­OCZE­KI­WA­NE IN­STRU­MEN­TY. WSTĘP DO PRO­GRA­MO­WA­NIA AR­DU­INO NA PRZY­KŁA­DZIE BARE CON­DUC­TI­VE

Prowadzenie: Anna Widera

Warsztat będzie twórczym eksperymentem z tworzenia interfejsów dźwiękowych. Przedmioty i powierzchnie wzbudzane dotykiem będą brzmiały dźwiękami nadchodzącego lata.

Nasze spotkanie będzie także okazją do postawienia pierwszych kroków w programowaniu płytek z rodziny Arduino. A także w programowaniu w ogóle.

Więcej informacji & zapisy TUTAJ.
Event FB TUTAJ.


5/ 10.00 – 18.00

MA­NI­PU­LA­CJA DŹWIĘ­KIEM Z WY­KO­RZY­STA­NIEM UCZE­NIA MA­SZY­NO­WE­GO

Prowadzenie: Paweł Cyrta

Podczas spotkania uczestnicy spróbują modelowania dźwięków przez eksplorację i eksperymenty, wykorzystując do tego język Python oraz narzędzie maxmxp.

Więcej informacji & zapisy TUTAJ.
Event FB TUTAJ


6/ 10.00 – 18.00

VI­SU­ALI­ZING KA­TO­WI­CE'S BI­KE-SHA­RING NE­TWORK: AN IN­TRO­DUC­TION TO MAP­PING AND DATA VI­SU­ALI­ZA­TION | SUM­MER­LAB 2022

Prowadzenie: Fabian Ehmel

This workshop provides fundamental knowledge and necessary skills to design cartographic data visualizations.

More HERE.
Event FB HERE.

 

7/ 20.00 – 23.00

AFTER­PAR­TY

Zapraszamy na afterparty w Wolno!

 

Organizatorzy: Medialab Katowice, Katowice Miasto Ogrodów

Współorganizator: ASP Katowice

Partnerzy: Strefa Innowacji Miasta Katowice, Wolno

Powrót