Kino Tańca
zdjęcie osób oglądających film, dopisek: Kino Tańca

Kino Tańca

Programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice

Kiedy: 31 sierpnia, 22 września, godz. 18.00

Gdzie: Strefa Centralna

Wydarzenie bezpłatne

Prowadzenie: dr Adriana Świątek

W programie „Kino Tańca” prezentować będziemy regularnie filmy taneczne, rejestracje spektakli tanecznych, teatrów fizycznych, teatrów tańca oraz nowatorskie formy typu screen-dance. Każde spotkanie poprzedzone będzie krótką prelekcją i zakończone dyskusją.

W pierwszej odsłonie Kina Tańca, 31 sierpnia pokażemy 4 filmy wyselekcjonowane podczas Dance Camera West Festival w Los Angeles.

„Reines d’un Jour” | Pascal Magnin, Szwajcaria (25'30)
„Measure” | 33 Fainting Spells, USA (06'36)
„A Village Trilogy” | Laura Taler (22'36)
„Cornered” | Michael Downing, Canada (04'38)

Cztery krótkometrażowe filmy określone przez „Dance Magazine” w 2003 roku jako kino „imponujące, zabawne, wyrafinowane, wzniosłe, wspaniałe” są reprezentatywne dla hybrydycznego gatunku kina, który łączy taniec i kamerę. Autonomiczne ścieżki narracyjne, doskonałe rytmy i dramaturgia inspirują do podjęcia próby zatracenia się w proponowanych kreacjach. Kamera staje się naturalnym medium, które płynnie i swobodnie przedłuża ruch i działanie. Dokonuje się tu niemal bezszelestnie integracja ciała i narzędzia, które wszak jest ciała przedłużeniem. Przekraczamy zdecydowanie poziom rejestracji. Wkraczamy tym samym w bezmiar kreacji, generowania nowych jakości i w rezultacie uczestniczymy w pięknym dialogu ożywionego z nieożywionym. Cztery proponowane Obrazy będą zatem punktem wyjścia do rozmowy o otwartych granicach gatunku, jakim jest dance for camera, dance on screen, video dance,  screendance, videodanza – kino tańca.

Adrianna Świątek – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat związana była z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – z Zakładem Teatru i Dramatu. Od 2018 roku adiunkt na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z którym stale współpracuje od roku 2012.


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.

Powrót