CISOWA PĘTLA
rysunek Pawła Graji
CISOWA PĘTLA

214. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne
Gdzie: z Miasteczka Śląskiego przez Kalety do Miasteczka Śląskiego
Kiedy: 27.08.2022 / trasa całodzienna

CISOWA PĘTLA

214. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

Gdzie: z Miasteczka Śląskiego przez Kalety do Miasteczka Śląskiego

Kiedy: 27.08.2022 / trasa całodzienna

Dojazd z Katowic (1 przesiadka):
godz. 9.12 - A5 z przystanku ZTM „Katowice Chorzowska”; przesiadka na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach: godz. 10.48 – A87

Zbiórka:
godz. 11.00 – przystanek ZTM Miasteczko Śląskie Rynek

Kierownictwo zamieszania: Paweł Graja

Po krótkiej przerwie wracamy na leśne pogranicze ziemi tarnogórskiej i lublinieckiej. Stadwald, Woda Graniczna, Głaboki Dół, Cis Donnersmarcka, Jeleni Stawek, Jurna Góra, Gerlachowa Góra to punkty, do których odniesienia szukać będziemy na piechotę... Innymi słowy: relikty pierwotnej puszczy, dawna i współczesna gospodarka leśna z elementami czarnej magii...

Udział bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia. Uczestnicy szwendania biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i proszeni są o stosowanie stosownych środków bezpieczeństwa.

Ważne! Potraktujmy ten i inne spacery cyklu jako okazję do oderwania się od smartfonów, które mocno zawężają naszą percepcję rzeczywistości i umiejętność orientacji w terenie. Zakazać nie możemy, ale prosimy o rozważne korzystanie z nawigacji GPS tudzież innych aplikacji moblinych. 

 

Powrót