„Złote Jabłko…”
czarno-biały kadr z filmu na którym widać żołnierza, dopisek: Złote jabłko czyli krótka opowieść o historii Górnego Śląska

„Złote Jabłko…”

czyli krótka opowieść o długiej historii Górnego Śląska. Film dokumentalny z elementami fabularyzowanymi

Planowana premiera telewizyjna: 2023

Scenariusz i reżyseria: Janusz Kujałowicz

„Złote Jabłko…” to film poświęcony historii Górnego Śląska, który przez ponad tysiąc lat pozostawał ziemią pogranicza podporządkowywaną kolejnym zdobywcom – Wielkim Morawom, Przemyślidom, państwu Mieszka I, królom Czech, Habsburgom, Królestwu Prus i Rzeszy Niemieckiej, by po sześciuset latach, dzięki niezwykłej determinacji, odwadze i marzeniom Górnoślązaków, połączyć się z Polską. Ale ten film to też opowieść o zupełnie nieznanych i niezrozumiałych z punktu widzenia Polaków (ze względu na odmienną pamięć historyczną) losach Górnoślązaków będących narzędziem w rękach wielkiej polityki europejskiej – wojnach w ramach armii pruskiej, czy niemieckiej, służbie w Wehrmachcie, ale też wywózkach do Buchenwaldu i Auschwitz, przymusowych wpisach na Niemiecką Listę Narodowościową (volkslistę), deportacjach do ZSRR w ramach reparacji pojałtańskich, zamykaniu w obozach właśnie opuszczonych przez załogi niemieckie, warunkowemu przyznawaniu tymczasowego obywatelstwa, czy pozbawianiu prawa do awansu. 

„Złote Jabłko…” to też historia niezwykłej kariery gospodarczej Górnego Śląska wyrastającego na przełomie XIX i XX wieku na jedno z najistotniejszych centrów przemysłowych Europy, które Żeromski nazywa „futurystyczną ziemią”. To także miejsce największych karier finansowych ówczesnych czasów, ale też zaplecze budowy polskiej floty i gospodarki morskiej oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przemysłowa podpora działań wojennych III Rzeszy, źródło politycznych sukcesów ekipy Edwarda Gierka, ale także miejsce gehenny tysięcy górnośląskich rodzin zmuszonych do życia w ekstremalnie skażonym środowisku.

Film „Złote Jabłko…” to próba możliwie lapidarnej opowieści o skomplikowanej, trudnej i nieznanej, a często, w zależności od kierunku politycznych wiatrów, gorliwie pomijanej historii Górnego Śląska.
Osnową konstrukcji filmu jest syntetyczna, ale barwna, dynamiczna i zasadniczo ujęta w porządku chronologicznym historia Górnego Śląska. W warstwie wizualnej film ma strukturę mozaikową, którą tworzą: sceny aktorskie, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, filmowe materiały archiwalne, fotograficzne materiały archiwalne, materiały z obiektów historycznych i zbiorów muzealnych, materiały plenerowe, materiały animowane. 

Nad warstwą historyczną filmu sprawuje pieczę profesor Ryszard Kaczmarek, jeden z najwybitniejszych znawców historii Górnego Śląska, autor naukowych publikacji polskich i zagranicznych.


Producent filmu: KAS FILM (strona www TUTAJ)

Koproducent: Katowice Miasto Ogrodów

Partner Filmu: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

 

 

 

 

Strony społecznościowe: Facebook (TUTAJ), Instagram (TUTAJ).

Kontakt: zlotejablko_film[at]gmail.com

 

Powrót