Wielka pielgrzymka - polski album rodzinny

Wielka pielgrzymka - polski album rodzinny

Wirtualna wystawa fotografii z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny
 

Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża dokonany 16 października 1978 roku wywarł istotny wpływ nie tylko na historię Polski, ale i na losy świata. Ojciec Święty przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny kilka miesięcy później, 2 czerwca 1979 roku, a jego wizyta odmieniła serca Polaków. W 40. rocznicę tych wydarzeń Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z partnerami –  PKN Orlen oraz PAP i PKP przy współudziale lokalnych samorządów pragnie w symboliczny sposób odtworzyć trasę I pielgrzymki Ojca Świętego poprzez serię wystaw w 7 centrach komunikacyjnych ośrodków odwiedzonych wówczas przez papieża Jana Pawła II. 

 

Wystawy, złożone z archiwalnych zdjęć ze zbiorów PAP eksponowane będą w przestrzeni publicznej w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Gnieźnie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Nowym Targu, Oświęcimiu i Wadowicach. Wystawy plenerowe będzie można oglądać od czerwca do września. Dodatkowo, biuro Programu „Niepodległa” przygotowało także darmową wystawę w wersji elektronicznej, którą publikujemy poniżej:

 

POLSKI ALBUM RODZINNY – WIELKA PIELGRZYMKA >>>

 

WIĘCEJ>>>

 

 

Zdjęcie u góry

W centrum widoczny ołtarz, przy tronie papieskim widoczny Jan Paweł II, z prawej - stanowiska operatorów kamer, cała przestrzeń jest wypełniona ludźmi przybyłymi na spotkanie.
Widok ogólny mszy św. celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na terenie byłego obozu Auschwitz II – Birkenau. Zbiory NAC online.