orkiestra dęta katowice

Orkiestra Dęta Katowice

Koncert z okazji wpisania „Tradycyjnych kulturowych górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Kiedy: 25 listopada 2023, godz. 19.00

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów, sala koncertowa

Wstęp wolny

Orkiestra Dęta Katowice działa od blisko 90 lat. Dzięki licznym koncertom na stałe wpisała się w krajobraz śląskiej sceny muzycznej. Jej występy w Polsce i za granicą z powodzeniem pozwoliły rozpowszechnić śląskie tradycje. Repertuar Orkiestry to także patriotyczne pieśni i popularne piosenki muzyki rozrywkowej, utwory klasycznych kompozytorów oraz filmowe inspiracje polskiego i światowego kina. 

Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych Górnego Śląska, wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, są jednym z najważniejszych symboli regionalnej tożsamości – etosu górniczej pracy oraz międzypokoleniowej tradycji muzykowania opartej na ludowych pieśniach i śląskiej gwarze.

W działalność górniczych orkiestr dętych wpisana jest historia Górnego Śląska z powstaniami śląskimi na czele oraz tradycje regionu, które ściśle związane są ze śląskim świętowaniem – kościelnymi i rodzinnymi uroczystościami, niedzielnym obiadem, ludowymi i górniczymi strojami.

 

W programie koncertu:

  • Marsz górniczy – wiązanka melodii górniczych
  • Marsz Kolorowy – Józef Szwed
  • Bolero – Rudolf Kamiński
  • „Gonna Fly Now” – Bill Conti, arr. Robert W. Lowden
  • „En Aranjuez Con Amor” – Joaquin Rodriego, arr. Alma Muller
  • „Concerto de amor” – Jacob de Haan
  • „The Lion King” – arr. John Higgins
  • „Symphonie Highlights” from FROZEN – arr. Stephen Bulla 
  • „Szła dzieweczka” – śląska melodia ludowa, opr. Stanisław Galiński