Paweł Graja

Paweł Graja

Paweł Graja, urodzony w Sosnowcu, mieszka w Katowicach, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także artysta nieprofesjonalny. W 2012 roku zainicjował cyklu spotkań, znanych jako „Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”, których celem stało się z łączenie granic i ludzkich losów.