Przestrzenie Sztuki: Taniec Katowice

Katowice są jednym z czterech miast w Polsce, w których Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje pilotażowym programem powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki dedykowanych tańcowi współczesnemu.

Projekt zapewni przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna
i animacyjna, angażująca społeczności lokalne.

Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

Przestrzenie Sztuki prowadzą następujące działania:

prezentacje spektakli;

rezydencje twórcze;

warsztaty i projekty edukacyjne;

projekty animacyjne i społeczne;

szkolenia i coaching dla artystów;

wspieranie badań w zakresie sztuki;

udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów

Więcej informacji o projekcie na stronie imit.org.pl

 

 

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Partnerzy:
Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective