Logo Przestrzenie Sztuki 2022

Przestrzenie Sztuki: Taniec Katowice

Katowice są jednym z pięciu miast w Polsce, w których Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2020 roku realizuje program powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki dedykowanych tańcowi współczesnemu. Zapraszamy na trzecią, popandemiczną edycję programu. 

Przestrzenie Sztuki coraz większe. Co czeka nas w tym roku? Sprawdź TUTAJ.

Przestrzenie sztuki i czas dla sztuki - felieton Radka Kobierskiego przeczytasz TUTAJ.

Program na 12/2022 dostępny TUTAJ.

Program na 11/2022 dostępny TUTAJ.

Program na 10/2022 dostępny TUTAJ.

 

Przestrzenie Sztuki w Katowicach inspirują młode pokolenie nowym myśleniem o społeczeństwie. Mając świadomość znaczenia sztuki w procesach modernizacyjnych poprzez tworzenie, pokazywanie i promowanie nowych form tańca współczesnego, teatru fizycznego, teatru tańca i innych form sztuk widowiskowych oraz poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych grup społecznych w procesy kulturowe. Przestrzenie Sztuki w Katowicach tworzą nowe wartości. Sztuka jest nieodzowna w kreowaniu dobrze prosperującego społeczeństwa. Dlatego Przestrzenie Sztuki w Katowicach korzystają z istniejących wzorców kulturowych i inicjują nowe po to, aby wspierać i inspirować ludzi, pomagając im, m.in. w pozytywnej identyfikacji. Służą temu liczne programy społeczne i edukacyjne, społeczne projekty twórcze, warsztaty i serie edukacyjne. Na szerszą skalę nowe, pozytywne postawy promowane są poprzez unikatowe spektakle teatru tańca tworzone w oparciu o Polską Techniką Tańca Współczesnego. Technika powstaje z inspiracji rodzimymi tradycjami kulturowymi i jest unikatową formą ekspresji cielesnej – znak rozpoznawczy Śląskiego Teatru Tańca oraz kierunku Taniec w Akademii Muzycznej w Katowicach. Polska technika tańca współczesnego jest podstawa kształcenia nowej generacji profesjonalnych artystów zarówno wykonawców jak choreografów/twórców teatru tańca. Przestrzenie Sztuki w Katowicach wspierają środowisko szeroko rozumianego teatru tańca i teatru fizycznego; wspiera kariery i obecność twórców tańca poprzez wysokiej jakości programy edukacyjne oraz tworzenie warunków prowadzenia poszukiwań twórczych i realizacje innowacyjnych spektakli. PS sprzyjają rozwojowi nowych i eksperymentalnych prac umożliwiając rezydencje w subsydiowanej przestrzeni. Angażujemy się w promowanie zdrowego kształcenia wykonawców teatru tańca i form pokrewnych, w kształtowanie nowych odbiorców sztuk widowiskowych i łączenie różnych społeczności. PS organizując kursy i warsztaty zawodowe dają cenne możliwości podnoszenia kwalifikacji artystom początkującym, młodym jak i tym uznanym. - Jacek Łumiński

 

Przestrzenie Sztuki prowadzą następujące działania:

prezentacje spektakli;

rezydencje twórcze;

warsztaty i projekty edukacyjne;

projekty animacyjne i społeczne;

szkolenia i coaching dla artystów;

wspieranie badań w zakresie sztuki;

udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów

Więcej informacji o projekcie na stronie imit.org.pl


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem programu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.

Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective, Nieformalna grupa „Tera Ino Tera”.

Partnerzy instytucjonalni (instytucje edukacyjne): II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, Szkoła Podstawowa nr 20, Katowice, Zakład Teatru i Dramatu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu.