Open Call – konkurs na prezentacje spektakli teatru tańca

Przestrzenie Sztuki - Taniec Katowice zapraszają artystów tańca do ubiegania się o udział w pierwszej edycji OPEN CALL – konkursu na prezentacje spektakli teatru tańca. 
 

UWAGA! Wyniki naboru dostępne TUTAJ

Przestrzenie Sztuki Katowice zapraszają artystów tańca do ubiegania się o udział w pierwszej edycji OPEN CALL - konkursu na prezentacje spektakli teatru tańca. Celem jest wybór 2 spektakli tanecznych, które zostaną zaprezentowane w instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów między wrześniem a grudniem br.

Do składania aplikacji zapraszamy twórców i artystów działających w dziedzinie tańca - indywidualnie lub kolektywnie, zawodowe zespoły tańca oraz grup taneczne i teatralne. Zgłaszane spektakle powinny trwać min. 30 min, a dominującą formą ekspresji powinien być w nich taniec. 

 

APLIKACJA I INFORMACJE
Termin zgłoszeń upływa 8 sierpnia 2021 r. o północy. Wybrane spektakle zaprezentowane będą
w instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów między wrześniem a grudniem 2021 r (data ustalona będzie bezpośrednio z laureatami). Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: katowice.ps.taniec@gmail.com. W tytule maila prosimy o wpisanie „Open Call - konkurs na prezentacje spektakli teatru tańca” - brak dopisku może spowodować odrzucenie aplikacji. W aplikacji należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV choreografa lub zespołu oraz rider techniczny spektaklu.  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w połowie sierpnia 2021 roku.

Aplikujących prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu (poniżej).

 

ZAPEWNIAMY: 

przestrzeń do realizacji spektaklu - do wyboru i uzgodnienia z zaproszonymi spektaklami:

sala koncertowa - wymiary: 21m x 9,4m; dodatkowe przestrzenie: garderoby, szatnia, węzły sanitarne, foyer; 993 miejsca na widowni w układzie kinowym;

przestrzeń studyjna - wymiary: 22.5 x 12,7m; podłoga baletowa; 150 miejsc w układzie widowni;

podstawowy sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy,

wsparcie techniczne na czas montażu i przebiegu spektaklu (wymagana jest dodatkowa osoba techniczna z zaproszonego zespołu),

dostęp do studia tanecznego w przeddzień spektaklu oraz w dniu spektaklu,

zakwaterowanie dla maksymalnej ilości 4-6 osób w pokojach gościnnych Katowice Miasto Ogrodów (do indywidualnego dookreślenia laureatów konkursu z Organizatorem),

wsparcie organizacyjne,

promocję wydarzenia,

honorarium w wysokości 2500 zł.

REGULAMIN>>

FORMULARZ APLIKACYJNY>>


INFORMACJE DODATKOWE

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia),  nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective