Rzeczy ludzkie

Rzeczy ludzkie

Instalacja „Rzeczy ludzkie” autorstwa Rafała Kołackiego/Grzegorza Tomczewskiego

„Rzeczy ludzkie” to tytuł jednego z opowiadań wydanych w języku polskim w 1958 roku przez Kalmana Segala (1917-1980) — polsko-izraelskiego poetę, prozaika, publicystę i dziennikarza.

Po wojnie Segal jako ocalały z Zagłady powrócił do Polski z ZSRR i zamieszkał na Górnym Śląsku.
Tutaj żył i tworzył aż do marca 1969 roku, po czym na skutek kampanii antysemickiej wyjechał do Izraela. Zamieszkał w Jerozolimie i pracował jako członek redakcji jidysz Radia Kol Israel aż do śmierci w 1980 roku.
Publikując te opowiadania, Segal odwoływał się do codzienności, odsłaniając sprzeczności ludzkiej natury. Dziś reinterpretując jego życie i twórczość stworzona została instalacja dźwiękowa „Rzeczy ludzkie”, która stanowi próbę odtworzenia jego dorobku i przypomnienia postaci samego twórcy. Biorąc pod uwagę jego biografię, skoncentrowano się na 3 okresach: izolacji żydowskiego świata i katastrofie Zagłady, powojennej nowej komunistycznej rzeczywistości, aż do wydarzeń marcowych 1968 roku oraz jego emigracji do Izraela.

Projekt jest subiektywnym audio-collagem stworzonym przede wszystkim z oryginalnych fragmentów dźwiękowych z Polski i Izraela, stanowiących zapis dorobku twórczego Segala. W tej stworzonej specjalnie na potrzeby festiwalu „MY/WY – 3. Powroty” instalacji dźwiękowej wykorzystano fragmenty archiwalnych audycji z Polskiego Radia Katowice i Radia Kol Israel.

KONCEPCJA, MONTAŻ, MUZYKA, UDŹWIĘKOWIENIE: RAFAŁ KOŁACKI
KWERENDA ARCHIWALNA, KONSULTACJE MERYTORYCZNE: GRZEGORZ TOMCZEWSKI
TŁUMACZENIE Z JĘZYKA JIDYSZ I HEBRAJSKIEGO: MARIUSZ KAŁCZEWIAK


Materiał dźwiękowy pochodzi z archiwum Polskiego Radia Katowice oraz dzięki uprzejmości archiwum Israeli Public Broadcasting Corporation Kan 11. (oryginalny materiał pochodzi z KOL ISRAEL RADIO).
W powstaniu pracy wykorzystano następujące archiwalne fragmenty audio: „Pierwszy dzień wolności”, 1969, „Król i Asmodeusz”, 1958, „Przed podróżą”, 1958, „Pisarz przed mikrofonem” – Kalman Segal, 1967, „Fikcje niezupełne”, 1967, Polska Kronika Filmowa/WFDiF, fragmenty wywiadów z Kalmanem Segalem emitowane na antenie Radio Kol Israel, (1972/1973).