Zasady bezpieczeństwa

Na terenie KMO obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek materiałowych, chirurgicznych lub filtrujących (od 27.02.2021 nie są uznawane za takowe wszelkie szaliki, bandany, kominy i tzw. przyłbice)

- obowiązek  zachowania dystansu od innych odwiedzających nie mniejszego niż 1,5 metra

- obowiązek zajmowania co drugiego miejsca na sali koncertowej, jeżeli miejsca nie są wyznaczone na bilecie

- zakaz spożywania napojów lub posiłków na całym terenie KMO