Artur Wosz: Cuda Krowskie
 

16 Czerwca 2017 roku

Artur Wosz: Cuda Krowskie

Wernisaż: 4 lipca, godz 19, KATO BAR. Wystawa do 7 sierpnia 2017 r.

“Cuda krowskie” (śl. ślōnskŏ gŏdka) — określenie wywodzące się z etnolektu śląskiego, oznaczające dziwadła, coś niespotykanego.

 

Cała historia rozpoczęła się od fascynacji architekturą międzywojenną. Mówi się, że potrzeba rodzi pomysł, a Artur jest dobrym tego przykładem. Któregoś razu swoje kreślarskie umiejętności przeniósł na materiał i uszył torbę, której aktualnie potrzebował. Inspirację stanowił dla niego jeden z katowickich budynków, zaprojektowany przez Karola Schayera. Nieoczekiwanie dla Wosza, projekt zrobił spore zamieszanie wśród jego znajomych i wkrótce potem Artur rozpoczął produkcję na szerszą skalę. Dzisiaj jego produkty, przedstawiające perły śląskiego modernizmu, dostępne są we wszystkich sklepach promujących projektowanie oparte na tożsamości lokalnej. Fenomen Wosza polega na prostocie. W myśl zasady “less is more”, za pomocą prostych kresek doskonale oddaje formę budynków, wiernie kopiując oryginały. Dlatego tym bardziej cieszy, że Artur nie poprzestał jedynie na budynkach znanych w regionie. Poszedł o krok dalej i dzięki temu powstały również grafiki przedstawiające gmachy znajdujące się w Krakowie, Warszawie czy Trójmieście, które po raz pierwszy prezentujemy podczas niniejszej wystawy.

 

Artur Wosz (ur.1991) Studiuje architekturę i Urbanistykę na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz Historię sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2015 r. prowadzi własną działalność, która łączy pracę zarobkową i zainteresowanie architekturą – Cuda krowskie. Współpracuje jako wolontariusz z Fundacją Napraw Sobie Miasto.

 

Kurator wystawy: Joanna Durkalec

 


 

“Cuda krowskie” (Silesian language) – A term originating from Silesian ethnolect, meaning wonders, something unusual.

The whole narrative begins with fascination with the architecture of the interwar period. They say that the necessity is the mother of an idea and Artur’s story is a good example of that claim. One day he transferred his drawing skills to fabric and sewed just the bag he needed. He was inspired by one of Katowice buildings, designed by Karol Schayer. Wosz was surprised to find the project cause significant stir among his acquaintances and soon afterwards Artur commenced a wider-scale production. Today, his products which present the treasures of Silesian modernism are available in all shops promoting local identity based design. Wosz’s phenomenon is founded on simplicity. Centred on the “less is more” principle, using simple lines, he perfectly reflects the form of the buildings, faithfully copying the originals. Therefore it is even more thrilling that Artur has not confined himself to the buildings known in the region. Going one step further, he also created graphics depicting structures located in Cracow, Warsaw or the Tricity, which are included in an exhibition for the first time now.

Artur Wosz (b.1991) is a student of Architecture and Urbanism at the Katowice School of Technology as well as of History of Art at the Faculty of Management of Visual Culture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Since 2015 he has run his own business combining earning profit with his interests in architecture – Cuda Krowskie. He also does volunteering work for the Napraw Sobie Miasto [Repair Your Own City] Foundation.

Curated by: Joanna Durkalec

Wystawa zrealizowana dzięki współpracy z Katowice Miasto Ogrodów - Instytucją Kultury im. K. Bochenek

Powrót

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2017