Ambasador Polszczyzny

Ambasador Polszczyzny

Prezydium Rady Języka Polskiego przyznaje tytuł Ambasadora Polszczyzny, wyróżniając nim osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. 

Tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,
w następujących kategoriach: Wielki Ambasador Polszczyzny, Ambasador Polszczyzny w Mowie, Ambasador Polszczyzny w Piśmie, Ambasador Polszczyzny Regionalnej, Młody Ambasador Polszczyzny. Tytuł w kategorii „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą.

Specjalną nagrodę - Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, przyznaje Fundacja im. Krystyny Bochenek.

Laureatami tytułu „Ambasador Polszczyzny” do tej pory zostali m.in. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, prof. Andrzej Szczeklik, Bartek Chaciński, Danuta Szaflarska, Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Anna Dymna, Wojciech Młynarski, Andrzej Stasiuk, Andrzej Poniedzielski,  a tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny” otrzymali Tadeusz Konwicki, Krystyna Bochenek (pośmiertnie), Tadeusz Różewicz
i Wiesław Myśliwski.

Po raz pierwszy konkurs odbył się 10 listopada 2008 r., a kolejne – 6 maja 2011 r., 10 listopada 2013 r.
i 11 października 2015 r.

W 2017 roku uhonorowani zostali"

Wielki Ambasador Polszczyzny

Jacek Bocheński

Ambasador Polszczyzny w Piśmie

prof. dr hab. Julian Kornhauser

Ambasador Polszczyzny w Mowie

Irena Jun

Młody Ambasador Polszczyzny

Adam Zieliński „Łona”

Ambasador Polszczyzny Regionalnej

Fundacja „Ważka”

Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju

Katedra Filologii Polskiej Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (tytuł przyznaje Fundacja im. Krystyny Bochenek)         

Grzegorz Kasdepke

 

www.ambasadorpolszczyzny.pl