przedłużamy do 22 kwietnia

Open call artystyczny

Poszukujemy realizacji artystycznych, które były tworzone w przestrzeni miejskiej Katowic. 

Również takich realizacji, które interpretowały, kadrowały i obrazowały przestrzeń lub angażowały mieszkańców i mieszkanki miasta. Zależy nam w szczególności na twórczości czytelnie korespondującej z przestrzenią miejską lub społecznością lokalną. Nie stawiamy żadnych warunków formalnych, zapraszamy do podzielenia się z nami dokumentacją projektu w formie reprodukcji, zdjęć, skanów lub screenów.

Wierzymy, że przestrzeń miejska Katowic mogła z różnych powodów znaleźć się w polu różnorodnych działań twórczych. Nieśmiało zakładamy, że w Państwa archiwach znajdują się fragmenty naszego miasta.

Cel projektu

Wybrane realizacje chcielibyśmy wykorzystać w projekcie publikacji aplikacyjnej Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029. Naszym celem jest stworzenie katalogu współczesnych realizacji artystycznych, których formalną częścią są przestrzenie kojarzone z Katowicami i z mieszkańcami Katowic.

W pierwszej aplikacji posłużyliśmy się obrazami śląskich prymitywistów, którzy przedstawiali Katowice i koloryt życia w tej górniczej przestrzeni miejskiej. Do drugiego wniosku szukamy współczesnych realizacji artystycznych, które zestawione ze sobą, stworzą narrację pasującą do treści publikacji; dadzą pełny oraz aktualny obraz naszego miasta.

Korzyści związane z uczestnictwem w open call

Publikacja w wydawnictwie konkursowym – wybrane realizacje zamieścimy w aplikacji konkursowej ESK 2029

Osoby, których realizacje zostaną zamieszczone w aplikacji otrzymają wynagrodzenie za udostępnienie realizacji

Udział w wystawie – w ramach projektu ESK 29 planujemy zorganizować problemową kuratorską wystawę zbiorową, której przedmiotem będą wybrane realizacje zgłoszone w ramach open call. Będziemy informowali Państwa o statusie tego projektu.

Warunki uczestnictwa

Osobą uczestniczącą może być każdy/a, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku i wykształcenia.

Termin
Projekty prosimy zgłaszać do końca dnia 15 kwietnia 2024 roku. Termin przedłużony do 22 kwietnia 2024.

Formularz i zasady naboru na oficjalnej stronie biura kandydata Katowic i GZM do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 [link otworzy się w nowym oknie]