Stan nieważkości

Wystawa CREART DUAL EXHIBITION KATOWICE 2021 “STAN NIEWAŻKOŚCI”

Koncepcja wystawy:

W ramach współorganizowanych przez Miasto Ogrodów rezydencji artystycznych, wpisujących się w program współpracy międzynarodowej CreArt, chcielibyśmy zaprosić artystów posługujących się różnymi mediami do zinterpretowania motywu przewodniego planowanej wstawy – Stan nieważkości.

Stan nieważkości - to po prostu brak oddziaływania na ciało sił zewnętrznych, które równoważąc się nie wywołują żadnych nacisków. Działa tylko siła grawitacji. Można stwierdzić, że obiekt jest pozbawiony ciężaru, mimo że posiada swoją jednostkową masę. Tym samy znajduje się w ciągłym stanie swobodnego spadku, braku dociążenia, kontaktu z siłami, przez co uzyskuje swoistą nieciężkość, która jednocześnie uwalnia go, a mówiąc metaforycznie zawiesza w otoczeniu.

Tak usytuowany obiekt, nieodczuwający swojego naturalnego ciężaru, jest jednocześnie pozbawiony kontaktu z podłożem, znajduje się w stanie osobliwego zawieszenia, a jego trajektorię w przestrzeni można interpretować podwójnie: zarówno jako uwolnienie od napierających na ciało sił, ale także swoisty bezwład. 

W tym kontekście najbardziej interesująca zdaje się być właśnie dwoistość i niejednoznaczność doświadczeń, którym poddawany jest obiekt. Doznawane stany i towarzyszące im emocje decydują o tym czy przeżywany przez ciało stan nieważkości będzie udanym eksperymentem egzystencjalnym lub twórczym, czy też swoistą próbą – sprawdzianem charakteru w nienaturalnych i stanowiących wyzwanie warunkach.

Tak zarysowana problematyka, obfitująca w przeciwstawne skojarzenia, w naszym przekonaniu może stanowić ciekawy obszar dla twórczych interpretacji i ich autorskich wizualizacji.

Jesteśmy przede wszystkim otwarci na odważne, swobodne i niedosłowne interpretacje zaproponowanego tematu. Interesują nas w szczególności prace powstałe na przestrzeni 2020 roku, ale z chęcią przyjrzymy się także archiwalnym realizacjom.

 

Ważne daty:

• Zgłoszenia i zdjęcia prac należy przesyłać na adres:

https://creart2-eu.org/open-calls/ do 30 czerwca 2021 r.

• Wybór prac od 1 lipca do 5 lipca 2021 r.

• Informacja o wynikach selekcji 6 lipca 2021 r.

• Otwarcie wystawy 23 lipca 2021 r.

              

Udział w wystawie mogą wziąć: współcześni artyści wizualni, zawodowo reprezentujący dziedziny sztuk wizualnych i plastycznych; nie ma limitu wieku. Na wystawę zostaną wybrane prace tylko dwóch artystów, jeden z nich musi reprezentować miasto Katowice.

 

Organizator wystawy: Katowice Miasto Ogrodów

http://miasto-ogrodow.eu

 

Zobowiązania Organizatora:

• Wynagrodzenie dla artysty: 800 €.

• Bilety lotnicze na otwarcie wystawy.

• Lokalne koszty podróży.

• Koszty zakwaterowania.

• Koszty transportu dzieł sztuki do i z Katowic.

• Organizacja wystawy (katalog, marketing, wernisaż).

• Promocja wystawy.

 

Kurator wystawy:

Ada Grzelewska – współtwórczyni Działu Fotografii w Muzeum Śląskim w latach 2014–2020. Kurator lub współkurator m.in. następujących wystaw: Jaremianka. „Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu!” (29.09. 2018–17.02.2019), Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku (4.11.2017–1.04.2018), Piotr Szymon. Fotografia (21.01–25.06.2017), Jaremianka: pasja i konsekwencja. Wystawa w dwóch aktach: Związki z Teatrem i Laboratorium awangardy (25 I–24.03.2013). Od 2014 roku związana dydaktycznie i naukowe ze Szkołą Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Aplikacja musi nastąpić przez stronę:

https://creart2-eu.org/open-calls/