Future Artist - Spotkanie

Projekt  nastawiony jest na różnorodną i systematyczną edukację twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Projekt FUTURE ARTIST to propozycja rozwijająca kreatywność i umiejętności twórcze dzieci, młodych ludzi i dorosłych. W edycji 2020 najistotniejsza będzie praca polegająca na łączeniu grup wiekowych we wspólnych spotkaniach ze sztuką poprzez eksperymentalne warsztaty twórcze, oprowadzenia kuratorskie, akcje artystyczne i pokazy w przestrzeni miasta.

FUTURE ARTIST był dotychczas kojarzony z najmłodszymi odbiorcami sztuki. Rok 2019 był przełomem - zbudowaliśmy nowoczesną platformę dla dzieci (w tym zagrożonych wykluczeniem), młodzieży (w tym niepełnosprawnej) oraz dorosłych (w tym objętych stałym wsparciem specjalistów i całodobową pomocą społeczną). W 2020 roku pragniemy to rozwijać i pójść dalej w kierunku integracji wszystkich grup wiekowych. Stąd w nazwie projektu dopisek SPOTKANIE. Dla nas stanowi to kontynuację działań, wynikającą z sygnalizowanych potrzeb uczestników i ewaluacji w roku 2019. Wielkim wyzwaniem ze względu na stan pandemii ogłoszony w Polsce w marcu 2020 będzie wypracowanie takich metod pracy twórczej, by utrzymać kontakt z grupami, a jednocześnie, by każdy uczestnik poczuł docenienie i rozwój indywidualny w kooperatywie z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki i kuratorami wystaw. Pragniemy uniknąć anonimowości osób biorących udział w projekcie. Tak więc punktem wyjścia będzie zarówno praca w kontakcie bezpośrednim jak i on-line oraz kreowanie zupełnie nowych form poza tradycyjną pracą warsztatową. Będą to mini-wykłady, pokazy, zadania twórcze on-line oparte o dokonania wybitnych twórców współczesnych, dzieła sztuki. 


OTWARTA GRUPA FACEBOOKOWA: @FAjakFutureArtist

Ogólnie o projekcie:

Projekt Future Artist polega on na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu ze sztuką, sprzyjaniu ich twórczości i wykorzystaniu w procesie edukacji eksperymentalnych warsztatów w galeriach sztuki, w tym tworzenie video-artów, akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich oraz współpracy artystów z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Dla wszystkich grup organizujemy specjalne wyjścia do instytucji kultury w ramach oprowadzenia po wystawach dla dzieci, rodziców, dziadków i wychowawców, co wpisuje się w odkrywanie przestrzeni Śląska na nowo. Współpracujemy z Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerią Rondo Sztuki w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskim oraz Akademią Sztuk Pięknych. Formuła edukacji dla animatorów kultury i edukatorów sztuki jest realizowana w formie spotkań artystycznych.

Efektem wszystkich działań są cyklicznie przygotowywane wystawy w Galerii Ściana Sztuki Dziecka.  Pokazy te mają charakter promujący prace powstające w trakcie projektu. O kształcie wystaw decydują dzieci wraz z aranżerem. Prace eksponowane w galerii Ściana Sztuki Dziecka są dostępne dla szerokiej publiczności instytucji.  Całe działanie ma charakter „rzeźby społecznej", polegającej na budowaniu sieci współpracy dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, edukatorów, artystów i wreszcie instytucji sztuki oraz placówek oświatowych na Śląsku, w Polsce i Europie. Sieć jest stworzona w celu budowania postaw obywateli kultury.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się systematycznie od 2008 roku. Promujemy model radosnej i twórczej edukacji, gdzie wspólnie odkrywamy prawdę, dobro i piękno.

 „…W człowieku rośnie napięcie i człowiek nie wie, co zrobić koniecznie. I nie wie właściwie, co? Może by tu pomalować, może by coś innego zrobić. A na koniec życia zostaje wielkim artystą…”

Zuzia Ciołka, lat 9

 

Ewa Kokot

Edukatorka sztuki, animatorka. Z wykształcenia pedagog i historyk sztuki. Od 1989 roku prowadzi autorskie projekty DZIECKO — SZTUKA — KONTAKT. Zrealizowała około 1600 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni zrealizowanych trzech międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” oraz powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w 2016 r. W sferze jej zainteresowań jest wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.

 

Kalendarz Future Artist - Spotkanie na 2021 rok do pobrania TUTAJ

 

Publikacje:

„Portret damy” (2005), „Fortepian czyli gra faktury” (2007), „Księga Pracy Twórczej” (2010), „Nasza Przestrzeń” (2012), „Ścieżka zmysłowa” (2013), „Wielki Album Ważnych Dzieł” (2014), „Dziecko w pracowni — notatki twórcze”(2015), „Kompas Współpracy” (2016), „Alfabet sztuki dziecka” (2017) na licencji CC BY-NC-ND 4.0

Filmy:

Film dokumentalny: Świat-Oswajanie (2011)

Realizacja: Wojtek Stupnicki, Grzegorz Kowalski, Ewa Kokot
Idea projektu, kuratorka wystawy dziecięcej : Ewa Kokot
Kuratorka wystawy twórców dorosłych: Marta Lisok
W filmie wykorzystano utwór „Dobranoc” – kompozytor Ryszard Gabryś

Film dokumentalny: Future Artist (2011)
Realizacja filmu: Grzegorz Kowalski i Wojtek Stupnicki
Wywiady: Anna Dudzińska
Muzyka (utwory: “Seven” i “Mellow Look”) - kompozycje i wykonanie: Marek Walarowski
Producent wykonawczy: EXA Studio

Animacja: Nie ma zagrożenia (2013)
Zdjęcia: Przemek Grygiel
Animacja i reżyseria: Grzegorz P. Kowalski
Muzyka na licencji stockmusic.net
 

Animacja: Koniczyna 3D czyli traktat o szczęściu (2014)
Animacja i reżyseria: Grzegorz P. Kowalski oraz dzieci uczestniczące w projekcie
Autorzy: Ewa Kokot, Anna Dudzińska
 

Animacje 2017

Autorzy: Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk wraz z dziećmi biorącymi udział w projekcie w ramach Pracowni Video- Art

Idea: Ewa Kokot

Muzyka: Joanna Bonisławska

 

Fotorelacje z działań Future Artist w 2018 roku:

Luty - miesiącem designu >>>


Fotorelacje z działań Future Artist w 2017 roku:

Pracownie Ceramiki, Malarstwa i ideoartu >>> 

Pracownia Wystawiennicza

Wykład prof. Irmy Koziny o Wojciechu Fangorze i Jerzym Nowosielskim >>>

Wystawy >>> 

Akcja Dzieci Kochają Sztukę >>> 

Promocja książki Alfabet Sztuki Dziecka >>>


Trochę historii>>

Honorowy patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea Poland