Future Artist w 2019 roku

Future Artist w 2019 roku

Działania organizowane w ramach projektu Future Artist - Goście w 2019 roku

Projekt Future Artist – Goście realizowany w 2019 opierał się o trzy równoległe osie: 

1. Kontynuację pracy warsztatowej z grupami dzieci z przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych i dzieci indywidualnych oraz dorosłych z rejonu Śląska.

2. Eksperymentalne działania na podstawie autorskich scenariuszy, w ramach pracowni twórczych artystów dla wszystkich grup wiekowych oraz realizację happeningów w przestrzeni miast Śląskich.

3. Wyjazd studyjny do Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla uczestników projektu, jako finał akcji i możliwość poznania kolekcji sztuki współczesnej.

Ideą projektu było prowadzenie całorocznych, eksperymentalnych warsztatów w nawiązaniu do wystaw sztuki współczesnej w galeriach Instytucji i placówek partnerskich w Katowicach. 

Artyści zaproszeni do współpracy w ramach poszczególnych pracowni:

Pracownię Projektową w nawiązaniu do projektów dizajnu Lubomira Tomaszewskiego prowadziła Lidia Wilkosz.

Pracownię Malarstwa inspirowaną twórczością Mariana Bogusza prowadziła Irena Imańska

Pracownię Medialną w nawiązaniu do twórczości Jana Berdyszaka prowadziła Katarzyna Michalska.

Pracownię Grafiki działanie dedykowaną Janowi Pamule prowadził Krzysztof Rumin.

Dnia 12 października 2019 r. zorganizowano wspólną wycieczkę studyjną wraz z akcją happeningową do Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Pawilonu Czterech Kopuł.

Najistotniejsze partnerstwa w roku 2019:

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
Galeria Rondo Sztuki w Katowicach
Muzeum Historii Katowic
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Klasy Aktywności Twórczej w Bytomiu
Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” w Katowicach
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę Insea
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Firma Visual Effekt w Katowicach
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilonu Czterech Kopuł
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury