julia hoczyk, przestrzenie sztuki katowice

Ciałopisanie || Słowotańczenie

Taniec i choreografia dyskursywnie – warsztaty pisania o tańcu współczesnym w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice 2023

Kiedy: 17 października, godz. 15.00; 18, 19, 20 października, godz. 10.00

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów, sala 204

Prowadzenie: Julia Hoczyk

Czas trwania warsztatu: 180 min

Dodatkowo w październiku po zakończeniu warsztatów stacjonarnych dla wszystkich chętnych przewidziane konsultacje on-line z prowadzącą.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pisaniem o tańcu i poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat.

Gdy tylko możesz, oglądasz taniec? Wyszukujesz go w programach znanych ci instytucji i teatrów? Czasem nawet sama/sam tańczysz? Na taniec w teatrze/domu kultury trafiłaś/trafiłeś przypadkiem, ale szybko złapałaś/złapałeś bakcyla? A może piszesz już o spektaklach tanecznych lub chciałabyś/ chciałbyś zacząć? Nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie! Na warsztatach pisania o tańcu, które poprowadzi teatrolożka, krytyczka i redaktorka Julia Hoczyk, dowiesz się, czym jest i czym może być krytyka tańca, poznasz różne sposoby opisywania przedstawień ruchowych i odmienne formy tekstów, a także będziesz mieć okazję do napisania własnej krytyki i omówienia jej na zajęciach. Wspólnie z prowadzącą i innymi uczestnikami zastanowisz się, czy rzeczywiście różne formuły i estetyka spektakli (np. teatr tańca, i nowy taniec/nowa choreografia) wymagają od piszącej/ piszącego odmiennego podejścia? I gdzie w tym wszystkim jest miejsce na indywidualny styl krytyka/krytyczki? Czy opisy – jak w anegdotycznym już „Nad Niemnem”, którego lektura powróciła podczas ostatniej akcji „Narodowego czytania” – rzeczywiście muszą być nudne? 


Zgłoszenia do 13.10.2023 na adres ps[at]miasto-ogrodow.eu. Limit miejsc: 10 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim opisem doświadczenia związanego z tańcem (to może być pisanie, ale także praktyka ruchowa lub oglądanie go wyłącznie z perspektywy widza) i oczekiwaniami wobec warsztatów. Jeśli pisałaś/pisałeś już o tańcu i chcesz się podzielić swoim tekstem z prowadzącą, wyślij go w załączniku lub załącz link.

Do udziału w warsztatach zachęcamy szczególnie osoby, które mają już doświadczenie w pisaniu o tańcu. Jednak jego brak nie jest przeszkodą do uczestnictwa w zajęciach, pozwoli je tylko lepiej sprofilować. 

 

Formularz zgłoszeniowy [doc, 57 kb, plik do pobrania]


Szczegółowe informacje o warsztatach: 

Choć sztuka tańca i choreografii rozwija się w Polsce bardzo prężnie, a uwolnione po przełomie 1989 roku twórcze (i systemowe) możliwości znacząco przyspieszyły ten proces, w przypadku krytyki tańca wciąż jest sporo do zrobienia. Cieszy przede wszystkim pojawienie się nowego pokolenie (nowych pokoleń?) krytyków i krytyczek, nierzadko będących jednocześnie badaczami i badaczkami sztuk performatywnych. Jednak bez tego, co poprzedziło swoisty boom dyskursywny i bez reprezentantów poprzednich generacji – niekiedy wciąż aktywnie piszących – nie wydarzyłaby się trwająca moda na pisanie o tańcu. Jak widać, zagadnienie to pełne jest paradoksów, którym będą przyglądać się uczestnicy i uczestniczki warsztatów wraz z prowadzącą.

Punktem wyjścia dla zajęć będą rozważania wybitnego polskiego krytyka teatralnego, Konstantego Puzyny, zestawione z wybranymi tekstami na temat krytyki tańca, zebranymi w tomie Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym pod redakcją Jadwigi Majewskiej. Ponieważ pochodzą one z obszaru anglosaskiego i wiele z nich ma rangę historyczną, zastanowimy się, na ile wciąż są aktualne i dadzą się zaimplementować do pisania o tańcu w Polsce. Przyjrzymy się, jakie zadania spełnia i mogłaby spełniać dziś krytyka tańca. Sięgniemy również po eseje zebrane w tomach poświęconych choreografii i wydanych przez Art Stations Foundation (we współpracy z innymi organizacjami) pod redakcją Marty Keil. Spróbujemy zrozumieć, na jak wiele sposobów można dziś rozumieć choreografię i jaką rolę spełnia ona w spektaklach teatru tańca, a jaką w przypadku form bardziej eksperymentalnych.

W kolejnej części zajęć analizować będziemy teksty o spektaklach tanecznych w różnych odsłonach, które ukazały się w Polsce w mediach poświęconych sztukom performatywnym tj,. „Didaskalia”, taniecPOLSKA.pl, „Dwutygodnik” i miesięcznik „Teatr”, zarówno z ostatnich lat, jak i starszych. Przyjrzymy się stylom pisania (także o tym samym przedstawieniu) i obieranym przez krytyków i krytyczki strategiom podejścia do krytycznej refleksji nad tańcem i choreografią. Wspólnie spróbujemy zastanowić się, co w pisaniu o tańcu sprawia i sprawiać może największą przyjemność, a co nastręcza największych trudności. 

Ostatni moduł warsztatów poświęcony będzie rozmowie o spektaklach, które obejrzymy wspólnie podczas jesiennej odsłony programu Przestrzenie Sztuki. Taniec w Katowicach, i analizie stworzonych przez uczestników i uczestniczki zajęć tekstów na ich temat. Wszyscy zainteresowani dalszym pisaniem o tańcu będą mogli skorzystać z późniejszych konsultacji w tym zakresie z prowadzącą. 


Julia Hoczyk – teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, redaktorka. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Opcjach”, „Dwutygodniku.com” i na portalu nowytaniec.pl. W latach 2005–2010 była redaktorką „Sceny” – periodyku poświęconego kulturze i edukacji teatralnej, w latach 2008–2011 – sieciowego miesięcznika „Kultura Enter”, w latach 2011–2018 – redaktorką prowadzącą portalu taniecPOLSKA.pl poświęconego informacji, promocji i dokumentacji tańca, później jego redaktorką. Do 2023 pracowała w Dziale Publikacji i Dokumentacji Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, gdzie oprócz portalu taniecPOLSKA.pl redagowała i prowadziła także publikacje drukowane na temat tańca (m.in. „Prze-pisać taneczny modernizm: sieci” / „Re-writing Dance Modernism: Networks”, WUJ 20222, wspólnie z dr hab. Wojciechem Klimczykiem). Współpracowała z Akademią Teatralną, gdzie w latach 2010–2015 prowadziła zajęcia z analizy tańca współczesnego. W 2019 w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie zrealizowała projekt kuratorski „Wokół tańca, choreografii, performansu” – różne ujęcia tańca współczesnego. Prowadzi gościnne wykłady i spotkania o tańcu współczesnym oraz butō. Obecnie pracuje w Związku Zawodowym Aktorów Polskich. 


Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

MKiDN, NIMiT, Instytut Teatralny, Przestrzenie Sztuki