Ambasador Polszczyzny 2019

29 września 2019 roku Prezydium Rady Języka Polskiego przyznało tytuł Ambasadora Polszczyzny, wyróżniając nim osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. 

Tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, w następujących kategoriach: Wielki Ambasador Polszczyzny, Ambasador Polszczyzny w Mowie, Ambasador Polszczyzny w Piśmie, Ambasador Polszczyzny Regionalnej, Młody Ambasador Polszczyzny. Tytuł w kategorii „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą.

Specjalną nagrodę - Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, przyznaje Fundacja im. Krystyny Bochenek.

Laureaci Tytułu w 2019 roku:

Wielki Ambasador Polszczyzny: Olga Tokarczuk

Ambasador Polszczyzny w Mowie: arcybiskup Grzegorz Ryś

Ambasador Polszczyzny w Piśmie: Szczepan Twardoch

Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju: Profesor Thuat Nguyen Chi

Młody Ambasador Polszczyzny (do 35 roku życia): Małgorzata Rejmer

Ambasador Polszczyzny Regionalnej: prof. dr hab. Bogusław Wyderka

Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej: Agnieszka Frączek